Tarihte Temmuz Ayı

Tarihte temmuz ayında neler oldu? Temmuz ayındaki önemli gün ve haftalar nelerdir? Bu ay ne oldu?

Temmuz ayındaki önemli olaylar ve gelişmeler…

TARİHTE BU AY

1 Temmuz 2021 Perşembe /21 Zilkâde 1442- Kandilli Rasathanesi’nin Kuruluşu (1911)

2 Temmuz Cuma/22 Zilkâde- Kuba Mescidi’nin İnşâsı (622)/ Mina’da El-Muaysem Tüneli’nde Meydana Gelen Faciada 1425 Hacının Vefâtı (1990)

3 Temmuz Cumartesi/23 Zilkâde- Sultan V. Mehmed Reşad’ın Vefatı (1918)/ Kösedağ Savaşı (1243)/Boğaz’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Açılması (1998)

4 Temmuz Pazar/24 Zilkâde- Barbaros Hayreddin Paşa’nın Vefatı (1546)/ ABD’nin Kuruluşu (1776)/ Sultan Vahîdüddîn’in Tahta Çıkması (1918)/ Ankara Üniversitesi’nin Kuruluşu (1946)

5 Temmuz Pazartesi/25 Zilkâde- Fransa’nın Cezayir’i İşgali (1830)/ Cezâyir’in İstiklâli (1962)/ Başbağlar Katliâmı (33 şehit, 1993) Şâir Erdem Bayazıt’ın Vefatı (2008)

6 Temmuz Salı/26 Zilkâde- Hicaz’ın Osmanlı Topraklarına Katılması, Mukaddes Emanetlerin Yavuz Sultan Selim’e Teslim Edilmesi (1517)

7 Temmuz Çarşamba/27 Zilkâde- Kars’ın Rus İşgaline Uğraması (1828)/ Hatay’ın Fransız İşgalinden Kurtuluşu (1938)

8 Temmuz Perşembe/28 Zilkâde- Kânûnî’nin Rodos’a Çıkışı (1522)

9 Temmuz Cuma/29 Zilkâde- Emir Timur’un Bağdat’a Girişi (1401)/ Rumeli Hisarı’nın Açılışı (1452)/ İhtilal Anayasası’nın Referandumla Kabul Edilişi (1961)/ Mahir İz’in Vefatı (1974)

10 Temmuz Cumartesi/30 Zilkâde- Nurettin Topçu’nun Vefatı (1975)/ Çeçen lider Şâmil Basayev’in Vefâtı (2006)

11 Temmuz Pazar/1 Zilhicce- İngilizler’in Mısır’ı İşgali (1882)/ Sırpların, Srebrenitsa’da 8.000 Kişiyi Katletmesi (1995)

12 Temmuz Pazartesi/2 Zilhicce- Üçüncü Haçlı Seferi (1191)/ TDK’nın Kuruluşu (1932)/ Varto (Muş) Depremi (1966)

13 Temmuz Salı/3 Zilhicce- Berlin Anlaşmasının İmzalanması (1878)

14 Temmuz Çarşamba/4 Zilhicce- Hz. Âişe Vâlidemizin Vefatı (678)/ Kanunî Sultan Süleyman’ın Tebriz’i Fethi (1534)/ İkinci Viyana Kuşatması (1683)/ Fransız İhtilâli (1789)

15 Temmuz Perşembe/5 Zilhicce- Haçlıların Kudüs’ü İşgali ve Katliâmı (1099)/ Cezayir’in Osmanlılar Tarafından Fethi (1516)/ FETÖ’nün Darbe Teşebbüsü (2016)/ Demokrasi ve Millî Birlik Günü

16 Temmuz Cuma/6 Zilhicce- Peygamber Efendimizin Mekke’den Medîne’ye Hicreti (622)/ Mûsa Topbaş Efendi’nin Vefatı (1999)

17 Temmuz Cumartesi/7 Zilhicce- Abdulkâdir Geylânî Hazretleri’nin Vefatı (1166)/ Mimar Sinan’ın Vefatı (1588)

18 Temmuz Pazar/8 Zilhicce- Hz. Ali’nin Halife Seçilmesi (656)/ Mîsâk-ı Millî’nin TBMM’de Kabulü (1920)

19 Temmuz Pazartesi/9 Zilhicce- Kurban Bayramı Arifesi-Sabah Namazında Teşrik Tekbirleri Başlıyor/ Tarık bin Ziyad’ın İspanya’ya Çıkması (711)

20 Temmuz Salı/10 Zilhicce- Kurban Bayramının 1. Günü/ İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri’nin Vefatı (1725)/ Birinci Kıbrıs Harekâtı (1974)

21 Temmuz Çarşamba/11 Zilkâde- Kurban Bayramının 2. Günü/ Ay’a İlk Kez Ayak Basıldı (1969)

22 Temmuz Perşembe/12 Zilhicce- Kurban Bayramının 3. Günü/ Edirne’nin Kurtuluşu (1913)/ Kıbrıs’ta BM’nin Ateşkes Kararı Alması (1974)/ Filistinli Karikatürist Naci el-Ali Londra’da Suikast Neticesinde Vefatı (1987)

23 Temmuz Cuma/13 Zilhicce- Kurban Bayramının 4. Günü-İkindi Namazında Teşrik Tekbirleri Bitiyor/ İkinci Meşrutiyet’in İlânı (1908)/ Erzurum Kongresi (1919)/ Hatay’ın Anavatan’a İlhâkı (1939)

24 Temmuz Cumartesi/14 Zilhicce- İstanbul-Aksaray Yangını (1911)/ Lozan Antlaşması’nın İmzalanması (1923)/ TÜBİTAK’ın Kuruluşu (1963)/ Ayasofya-i Kebîr’in 86 Yıl Sonra Tekrar İbadete Açılması (2020)

25 Temmuz Pazar/15 Zilhicce- Tarık bin Ziyad’ın İspanya’yı Fethi (711)

26 Temmuz Pazartesi/16 Zilhicce- Fâtih Sultan Mehmed’in Boğdan Zaferi (1476)/ Edirne ve Kırklareli’nin Yunan Tarafından İşgali (1920)

27 Temmuz Salı/17 Zilhicce- İnsülin Hormonu’nun Keşfedilmesi (1921)/ Kore Savaşı’nın Sona Ermesi (1953)

28 Temmuz Çarşamba/18 Zilhicce- Ankara Savaşı (1402)/ II. Mahmud’un Tahta Çıkması (1808)/ I. Dünya Harbi’nin Başlaması (1914)

29 Temmuz Perşembe/19 Zilhicce- NASA’nın Kuruluşu (1958)

30 Temmuz Cuma/20 Zilhicce- Lehistan’ın (Polonya) Osmanlı Himayesini Kabulü (1557)/ Alman İmparatoru Bismarck’ın Ölümü (1898)/ Demiryolları’nın Devlet İşletmesi Oluşu (1953)

31 Temmuz Cumartesi/21 Zilhicce- İmam Ahmed bin Hanbel’in Vefatı (855)/ Eyyâm-ı Bahûr (En Sıcak Günler: 31 Temmuz-07 Ağustos)

Kaynak: Mahinur Aydın, Şebnem Dergisi, Temmuz-2021, Sayı: 197

İslam ve İhsan

TARİHTE BU AY NELER OLDU?

Tarihte Bu Ay Neler Oldu?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.