Kıssâlar

GÖZLERİ GÖRMEYEN SAHABİNİN ALLAH'A ŞÜKRÜ

Allah'a (c.c) karşı nasıl bir hamd ve şükür içinde olmalıyız? Erkam Tv'nin hesabından yayınlanan v ...

LOKMAN HEKÎM’DEN (A.S.) HİKMETLİ NASİHAT

Hikmetli nasihatleriyle bilinen, zâhirî ve bâtınî hekimlerin pîri Lokman Hekim’den (a.s.) hikmetli ...

EN GÜZEL KOKAN ÇİÇEK

Şeyh Sâdî’nin Gülistan’ında adı geçen en güzel kokulu çiçek. Bu gerçeği, Gülistan adlı eserdeki ...

İHTİYAR ODUNCU

İhtiyar oduncunun nefis terbiyesi... Büyüklerden biri, arkasına odun yüklenmiş, güçlükle yürüyen bi ...

ASHAB-I KEHF KISSASI

Ashâb-ı Kehf, putperest bir hükümdar olan Dakyanus devrinde Tarsus’da yaşamış, îman ve tevhîd mücâde ...

HZ. ÖMER'İN (R.A.) ÖFKESİNİ DİNDİREN ÂYET

Celalli olmasıyla tanınan sahabi Hz. Ömer’in (r.a.) öfkesini dindiren ayet. Allâh’ın bir emri k ...

ASHAB-I DARVAN KISSASI

Dünyaya gösterilen hırs, er veya geç fakat daima boşa çıkar. İnsan uhrevî kıymetlere iştiyaklı olm ...

VEREN DE ALLAH ALAN DA ALLAH

Alan da veren de Allah’tır. O’nun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Mevlânâ Hazretlerin ...

ÖLÜLERİN GÖRDÜKLERİNİ GÖRSEYDİNİZ ONLARI UNUTURDUNUZ

Hz. Ali (r.a.) bir cenazede bulundu. Ölü mezara konunca aile efradı bağıra bağıra ağlamaya başl ...

HZ. İBRAHİM’İN (A.S.) PUTLARI KIRMASI

Hz. İbrahim’in (a.s.) putları kırma kıssası. Keldânî kabîlesi senede bir gün toplanır, bayram ...