Menkıbeler

İbrahim Bin Ethem Hazretlerinden Güzel Bir Kıssa

İbrahim Bin Ethem Hazretleri'nden ibret dolu güzel bir kıssa...

Toprak Kilin İbretlik Cevabı

Kendisine hoş kokusundan dolayı hayran kalan adamın sorusuna ibretlik cevap veren kil. İbretlik bir menkıbeden çıkarmamız gereken dersler...

Günahtan Nasıl Kurtulunur?

Günah hastalığının ilacı nedir? Günah hastalığından nasıl kurtulurum? Günahtan nasıl kurtulunur? İşte günah hastalığına iyi gelecek tarif...

Çanakkale’de Gelen İlâhi Yardımlar

Çanakkale harbi nasıl bir îman gücüyle kazanıldı? Çanakkale harbinde tarihe not düşülen ilahi yardımlar...

İnsanın Gizli Düşmanı

Hazreti Mevlânâ insanın gizli düşmanını şöyle anlatır: “Ey Hak yolcusu! Gerçeği öğrenmek istiyorsan; Mûsâ da, Fir’avun da ölmediler; bugün senin içinde yaşıyorl

Kefenden Başka Bir Şey Götürmüyor

Kudüs Fatihi, büyük Sultan Selahattin Eyyübî'nin, hayatının son dakikalarını yaşadığı ölüm döşeğindeki vasiyeti...

Kibirli Fare İle Sabırlı Devenin İbretlik Hikâyesi

Hazret-i Mevlânâ’nın Mesnevî’de anlattığı kibirli fare ile sabırlı devenin ibretlik hikayesi...

İbrahim Bin Ethem Deve Hikayesi

Gerçek kulluğa vâsıl olabilmek için dünyânın fânî yaldız, şâşaa ve gel-geç sevdâlarından uzakta kalmak bir zarûrettir. Nitekim İbrahim bin Ethem Hazretleri’nin

Yusuf Kıssası Kısaca

Kur’an-ı Kerim’de zikredilen en güzel örnek: Yusuf (Kıssa-i Yusuf) kıssası...

Bir Testi Su

Dr. Adem Ergül bir testi su hikayesini anlatıyor...