Menkıbeler

Hendek Savaşı Esnasında Hz. Cabir'in (r.a) İkramı

Hazret-i Câbir'in (r.a) Hendek savaşında Peygamber Efendimizi (s.a.v) ve birkaç sahabiyi davet ettiği yemek ve sonrasında meydana gelen ibretlik kıssa...

Mesneviden İbretlik Kıssa "Ejderha ve Yılan Avcısı"

Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’sinde, nefs ve terbiyesi husûsunda ibret dolu bir kıssa...

Papağanın Hemcinslerine Mesajı

Bir taricirin kafesinde bulunan güzel bir papağının sahibinin sorusuna verdiği cevap ve hemcinlerine yani diğer papağanlara gönderdiği mesaj. İbretlik bir kıssa

Hayrın Buysa, Şerrin Kim bilir Nedir?

Padişaha söylenen ibretlik bir söz ve ders çıkarmamız gereken ibretlik bir kıssa...

Kimsenin Yaptığı Yanına Kâr Kalmaz

Sarayın bahçesindeki bir gül fidanı ile başlayan, Beşinci Abbâsî halîfesi Harun Reşid ve bahçıvan arasında geçen ibretlik bir kıssa. Kimsenin yaptığı yanına kâr

İbrahim Bin Ethem Hazretlerinden Güzel Bir Kıssa

İbrahim Bin Ethem Hazretleri'nden ibret dolu güzel bir kıssa...

Toprak Kilin İbretlik Cevabı

Kendisine hoş kokusundan dolayı hayran kalan adamın sorusuna ibretlik cevap veren kil. İbretlik bir menkıbeden çıkarmamız gereken dersler...

Günahtan Nasıl Kurtulunur?

Günah hastalığının ilacı nedir? Günah hastalığından nasıl kurtulurum? Günahtan nasıl kurtulunur? İşte günah hastalığına iyi gelecek tarif...

Çanakkale’de Gelen İlâhi Yardımlar

Çanakkale harbi nasıl bir îman gücüyle kazanıldı? Çanakkale harbinde tarihe not düşülen ilahi yardımlar...

İnsanın Gizli Düşmanı

Hazreti Mevlânâ insanın gizli düşmanını şöyle anlatır: “Ey Hak yolcusu! Gerçeği öğrenmek istiyorsan; Mûsâ da, Fir’avun da ölmediler; bugün senin içinde yaşıyorl