Hikâyeler

ÇANAKKALE SAVAŞI VE HİKAYELERİ

Çanakkale Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? Çanakkale Savaşı’nda neler yaşandı? Çanakkale ...

LALELİ CAMİÎ’NİN HİKAYESİ

Araştırmacı-Yazar Fahri Sarrafoğlu, zarâfetin simgesi Lâleli Camiî’nin hikâyesini anlatıyor. ...

HÜDÂYİ HAZRETLERİNİN KIBRIS BARIŞ HAREKATI MENKIBESİ

Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretlerinin vefâtından sonra gösterdiği tasarrufa dair ibretlik birçok misâl va ...

YARIN KIYAMETİN KOPACAĞINI BİLSENİZ BİLE BUGÜN ELİNİZDEKİ FİDANI DİKİN

Müslümanın en büyük hedefi i’lay-ı kelimetullah olmalıdır. Kalbinde iman ağacı yeşermemiş nice kur ...

KUR’AN’DA ANLATILAN HÜDHÜD KUŞUNUN HİKAYESİ

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Süleyman (a.s.) kıssasıyla ilgili olarak zikredilen İbibik kuşu olarak da ifad ...

İMÂM-I ÂZAM'IN AYYAŞ GENCE KEFİL OLMA SEBEBİ

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Hazretleri’nin komşularından ayyaş bir gence kefil olmasının sebebi nedir? ...

HACERÜL ESVED TAŞININ TARİHİ

El-Hacerü’l-esved terkibi Arapçada “siyah taş” anlamına gelir. Yerden 1,5 m. kadar yükseklikte bul ...

BELGRAD KUŞATMASI VE KARACA PAŞA

Fatih Sultan Mehmet önderliğinde gerçekleştirilen ve fetihle nihayetlenen Belgrad kuşatması sırası ...

ALLAH RIZASI İÇİN YAPILAN İŞ

Allah rızası için yapılan işin fazileti nedir? İşte bir Hak dostuna büyük tesir eden ve dünyalara ...

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMUYOR

Bugün evdeki hesap çarşıya uymuyor! Peki şu dünyada yaptığımız hesaplar yarın Âhirete nasıl uyacak ...