Hikâyeler

HACERÜL ESVED TAŞININ TARİHİ

El-Hacerü’l-esved terkibi Arapçada “siyah taş” anlamına gelir. Yerden 1,5 m. kadar yükseklikte bul ...

BELGRAD KUŞATMASI VE KARACA PAŞA

Fatih Sultan Mehmet önderliğinde gerçekleştirilen ve fetihle nihayetlenen Belgrad kuşatması sırası ...

ALLAH RIZASI İÇİN YAPILAN İŞ

Allah rızası için yapılan işin fazileti nedir? İşte bir Hak dostuna büyük tesir eden ve dünyalara ...

HÜDÂYİ HAZRETLERİNİN KIBRIS BARIŞ HAREKATI MENKIBESİ

Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretlerinin vefâtından sonra gösterdiği tasarrufa dair ibretlik birçok misâl va ...

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMUYOR

Bugün evdeki hesap çarşıya uymuyor! Peki şu dünyada yaptığımız hesaplar yarın Âhirete nasıl uyacak ...

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN SİMGESİ NEDEN GÜLDÜR?

Peygamber Efendimiz’in simgesi nedir? Peygamberimiz neden gül ile anılır? Şeyh Sâdî, velîlerin bütü ...

İMAM MALİK HALİFE'YE HANGİ KONUDA İKAZDA BULUNDU?

İmam Mâlik Hazretleri  Halife Mansûr'a hangi konuda ikazda bulundu? Peygamber Efendimize olan edeb ...

SARA HASTALIĞINA SABREDEN KADININ MÜKAFATI

İyi veya kötü durumda Allah'a tevekkül etmenin, O'na sığınmanın önemi ve hikmetleri nelerdir? Sara ...

LEYLA VE MECNUN HİKAYESİ

Leyla ile Mecnun hikayesi gerçek mi? Leyla ve Mecnun gerçekte kimdir? Leyla ile Mecnun hikayesi ne z ...

MEZARDA DOĞAN BEBEK

Mezarda doğan bebek Meyyitzade’nin hikayesi asırlardır kulaktan kulağa anlatılmakta, annesinin mezar ...