İslam Tarihi

DÖRT HALİFE DÖNEMİ

Dört Halife kimdir? Dört Halife döneminin özellikleri nelerdir? Dört Halife döneminde neler oldu? Sı ...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATINDA PAZARTESİ GÜNÜNÜN ÖNEMİ

İslam tarihinde pazartesi günü neden önemlidir? Peygamber Efendimizin hayatında pazartesi gününün ...

MEDİNE'DEKİ ZİYARET YERLERİ

Medine-i Münevvere’deki ziyaret yerleri ve mübarek mekânlar. Medine’deki bazı mübarek mekânlar: ...

TEBÜK GAZVESİNE KATILMAYAN SAHABİNİN TÖVBESİ

Özürsüz olarak Tebük Seferi’ne katılmayan üç sahâbeden biri olan Kâ’b bin Mâlik'in (r.a.) imtihanı v ...

KABE’NİN İNŞASI

Yeryüzünün ilk mabedi; Kabe’yi kimler inşa etti? Kabe’nin inşası ve Mekke’nin kuruluşu. İbrâhîm ...

MEDİNE-İ MÜNEVVERE

“el-Medinetü'l-Münevvere” yani “Allah Resulü'nün nuru ile aydınlanmış şehir” adıyla anılan Medine ...

KAVİMLERİN HELAK OLMA SEBEPLERİ

Kavimler neden helak oldu? Kaç tane kavim veya topluluk, nerede, nasıl ve hangi sebeple helak oldu ...

ALLAH AŞIRI GİDENLERİ SEVMEZ

Müslümanlar, sulh için gösterdikleri bütün gayretlere rağmen düşmanla savaşmak mecbûriyetinde kald ...

KERBELA ACISI DİNMEYECEK!

Bağdat’ın güneybatısında yer alan Kerbelâ’nın İslâm tarihindeki önemi Hz. Hüseyin’in (r.a.) bu ...

AŞURENİN TARİHİ

Müslüman Türklerin dinî geleneğinde önemli bir yer tutan aşure, aynı zamanda, Muharrem'in onuncu gün ...