Abidevi Şahsiyetler

SULTAN ALPARSLAN KİMDİR?

Sultan Alparslan kimdir? Sultan Alparslan döneminin başlıca olayları nelerdir? Malazgirt Savaşı ne z ...

ORTAÇAĞ’A DAMGA VURMUŞ MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI

Ortaçağ’da yaşamış ve bilim için mühim gelişmeler kaydetmiş olan Müslüman bilim adamları... Ort ...

OSMAN GAZİ KİMDİR?

Osman Bey kimdir? Osmanlı Devleti’nin kurucusu, ilk sultanı, büyük bahadır I. Osman, Osman Bey vey ...

İMAM-I RABBANİ HAZRETLERİ KİMDİR?

İmam-ı Rabbani kimdir? Hindistan’da yaşamış mutasavvıf, Ehl-i Sünnet âlimlerinden İmam-ı Rabbani Haz ...

PİRİ REİS KİMDİR?

Piri Reis kimdir? Günümüzde dahi sırrı çözülemeyen haritaları çizen büyük Türk Denizcisi ve Kartogra ...

CUMA HUTBESİNE NEDEN KILIÇLA ÇIKILIYOR?

Osmanlı ta­rihi boyunca kılıçla fethedilen şehirlerde en az bir câmide “an-fetih” sûretiyle hatîb ...

İMAM CAFER-İ SADIK’IN OĞLUNA VASİYETİ

Hak Dostlarından Cafer-i Sadık Hazretlerinin oğluna vasiyeti. Câfer-i Sâdık -rahmetullâhi aleyh ...

CAFER-İ SADIK HAZRETLERİNİN HİKMETLİ ÖĞÜTLERİ

Cafer-i Sadık Hazretlerinden altın nasihatler. Câfer-i Sâdık Hazretlerinin hikmetli nasihatleri ...

FAHRETTİN TİVNİKLİ’NİN ARDINDAN HOŞ BİR SADÂ

Her insan arkasından hoş bir sadâ bırakarak ayrılmak ister bu fani dünyadan işte tam olarak böyle ...

İMAM-I AZAM’I İRŞAD EDEN ALİM

Hanefi mezhebinin kurucusu İmâm-ı Âzam’ı irşâd eden alim. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Hazretleri’nin ...