Osmanlı Tarihi

FATİH SULTAN MEHMET KİMDİR?

Fatih Sultan Mehmet Kimdir? Fatih Sultan Mehmet nasıl bir şehzadelik ve eğitim hayatı yaşadı? Fatih ...

ÇANAKKALE ZAFERİNİN SIRLARI

Türk milletinin varlık mücâdelesinin dönüm noktası olan Çanakkale Savaşı’na ait sözlü edebiyatımızda ...

ÇANAKKALE SAVAŞI’NIN TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

1. Dünya Savaşı’nda Çanakkele’de yaklaşık 2 yıl süren deniz ve kara savaşları Osmanlı Devleti’nin ...

PİRİ REİS KİMDİR?

Piri Reis kimdir? Günümüzde dahi sırrı çözülemeyen haritaları çizen büyük Türk Denizcisi ve Kartogra ...

OSMANLI'NIN HEDEFİNİ ORTAYA KOYAN VASİYET

Ecdâdımız Selçuklu ve Osmanlı, fethettikleri diyarlarda İslâm’ı yaşamış ve yaşatmışlardır. Bu gaye ...

OSMANLI DEVLETİ KISACA

Osmanlı Devleti kim tarafından, nerede ne zaman kurulmuştur? Osmanlı Devleti’nin kurucusu kimdir? ...

HALİFELİK OSMANLI’YA NASIL GEÇTİ?

Safevilere karşı 1514 yılında kazanılan Çaldıran savaşından sonra Yavuz Sultan Selim hedefini güne ...

SULTAN II. ABDÜLHAMİT KİMDİR?

Ulu Hakan, Cennet-Mekân, Büyük devlet adamı Sultan II. Abdülhamit’in hayatı... Sultan II. Abdülha ...

İSTANBUL’UN FETHİ KISACA

İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklar, Türk askerinin olağanüstü savaş mahareti, İstanbul’un ...

HÜDAYİ HAZRETLERİNİN SULTAN 3. MURAT’A YAZDIĞI MEKTUPLAR

Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretlerinin Sultan 3. Murat Hân’a yazdığı mektuplar. Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazret ...