Osmanlı Tarihi

2. Mahmut Kimdir?

2. Mahmut kimdir? Reformcu Hünkâr olarak bilinen 2. Mahmut'un yaptığı ıslahatlar nelerdir? Yeniçeri Ocağı nasıl kaldırıldı? İşte Sultan 2. Mahmut'un hayatı...

Preveze Deniz Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Hayreddîn Paşa komutasındaki Osmanlı donanması ile Andrea Doria komutasındaki müttefik Haçlı donanması arasında Preveze’de yapılan deniz savaşı Osmanlı’nın büyü

Sultan 1. Murat Kimdir?

Kosova Fatihi, Veli, Şehit, Gazi Hünkâr, 3. Osmanlı Sultanı 1. Murat (Hüdâvendigâr) kimdir? Sultan 1. Murat’ın hayatı ve yaptıkları...

Sultan Abdülmecid Kimdir?

Sultan Abdülmecit kimdir? Sultan Abdülmecit nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan Abdülmecit döneminde neler yaşandı? Sultan Abdülmecit nasıl öldü? Kısaca Sul

İstanbul’un Fethi

Osmanlı Devleti’nin daha önce tam yedi kez kuşattığı İstanbul, 29 Mayıs 1453’te 7. Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet (2. Mehmet) tarafından fethedildi. Peki

Osmanlı'da Bayram Adetleri

Türk geleneğinde de ramazan ve kurban bayramları çok önemli kabul edildiğinden bunlar her kesimde yerleşmiş ve tören halini almış bir şekilde kutlanırdı. Bayram

Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya’da İlk Kıldırdığı Namazda Yaşananlar

Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya’da ilk kıldırdığı namazda neler yaşandı? Ayasofya’da ilk Cuma namazı ve yaşananlar.

Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

Fatih Sultan Mehmet Kimdir? Fatih Sultan Mehmet nasıl bir şehzadelik ve eğitim hayatı yaşadı? Fatih Sultan Mehmet tahta ne zaman ve nasıl çıktı? İstanbul'un fet

Kut’ül Amare Zaferi

Kut’ül Amare nedir, neresidir? Kut’ül Amare zaferi nasıl ve kimlere karşı kazanıldı? Kut’ül Amare komutanı kimdir? Kut’ül Amare Zaferi hangi padişah döneminde k

Osmanlı’da Ramazan Gelenekleri

Osmanlı döneminde Ramazan ayı nasıl geçerdi? Osmanlı sarayında ve tebaasında Ramazan âdetleri nelerdi? İşte Osmanlı’da Ramazan gelenekleri...