Menkıbeler

Kefenden Başka Bir Şey Götürmüyor

Kudüs Fatihi, büyük Sultan Selahattin Eyyübî'nin, hayatının son dakikalarını yaşadığı ölüm döşeğindeki vasiyeti...

Kibirli Fare İle Sabırlı Devenin İbretlik Hikâyesi

Hazret-i Mevlânâ’nın Mesnevî’de anlattığı kibirli fare ile sabırlı devenin ibretlik hikayesi...

İbrahim Bin Ethem Deve Hikayesi

Gerçek kulluğa vâsıl olabilmek için dünyânın fânî yaldız, şâşaa ve gel-geç sevdâlarından uzakta kalmak bir zarûrettir. Nitekim İbrahim bin Ethem Hazretleri’nin

Yusuf Kıssası Kısaca

Kur’an-ı Kerim’de zikredilen en güzel örnek: Yusuf (Kıssa-i Yusuf) kıssası...

Bir Testi Su

Dr. Adem Ergül bir testi su hikayesini anlatıyor...

Hz. Ömer'in Nasihati

Bütün güzel hâller, bir ömür Allâh ile beraber olma şuurunda yaşayabilmenin lutufkâr neticeleridir. Bu bakımdan Allâh ile beraber olabilmek, kulluğun en yüce bi

Mevlana'nın Müthiş Hikâyesi: 'bir Testi Su'

Dr. Adem Ergül, Mevlânâ'nın bir kıssasında anlattığı ve Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin kaleme aldığı "Bir Testi Su" hikâyesini anlatıyor.

Azrail’in İşareti

Azrail aleyhisselamın gösterdiği beş parmağın sırrı neydi?

Define Arayan Adamın Hikâyesi

Hazret-i Mevlânâ, anlattığı hikâyelerle insanın iç dünyasına ışık tutar. Bu hikâyede de bizler için birçok sır ve hikmet gizlidir.

Helal Rızık Kazanmanın Fazileti

Dinimize göre rızkı helalinden kazanmanın önemi nedir?