Menkıbeler

Fatih Camii'ndeki Tablo Neyi Anlatıyor?

Fatih Camii içerisinde bulunan tablonun sırrı nedir? Bu tablodaki resim bize neyi anlatıyor? Tablo nasıl Fatih Camii'ne gelmiştir? İşte sır dolu tablonun 100 yı

Hz. Mevlana ve Şems

Hz. Şems soruyor Hz. Mevlânâ cevaplıyor. İşte Hz. Şems ve Mevlânâ'nın konuşması...

Fil Yavrusunu Yiyen Dervişler

Mesnevi'de geçen ibretlik fil yavrusu yiyen dervişlerin hikayesi...

Hz. Mevlana ve Şems'in Tanışma Hikayesi

Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Şems'in -hazretleri- ilk tanışmaları nasıl gerçekleşti? Hz. Mevlânâ sonrasında Hz. Şems ile nasıl karşılaştı? Hz. Mevlânâ ve Şe

Azrail (a.s) ve Hükümdarın Konuşması

Azrail (a.s) ve hükümdarın konuşması...

Tuvalet Temizleyerek Nefsini Terbiye Etti

Nefsini terbiye etmek maksadıyla mürşidi tarafından kendisine  verilen tuvalet temizleme vazifesini yerine getiren Mevlânâ Hâlid-i Bağdadi Hazretleri nefsinin,

İbretlik Bir Hikaye

İnsana düşünmesi ve akletmesi için bir çok örnek vardır fakat bu öyle ibretlik bir kıssa ki her dinleyen kendine ibret alır...

Üç Balık Hikayesi

Mesnevi'de geçen ibret dolu bir kıssa, üç balığın hikayesi...

Faydası Başkasına Dokunan Salih Amel

Faydası başkasına da dokunan sâlih amel, kişinin sadece kendisine faydalı olan sâlih amelden daha fazîletlidir. Bu anlamda içtimâî hizmetlerin, ferdî nâfile taa

Mesnevi'de Muhabbetin Alâmeti

Muhabbetin alâmeti, şikâyet etmemek… Muhabbetin şartı; namaz, oruç, hac, zekât, gece yolculuğu, çile ve riyâzât cehd ü gayretidir. Ammâ “muhabbet eri olmak” bun