PEYGAMBERİMİZ

Peygamberimiz Hz. Hatice ile Kaç Yaşında Evlenmiştir?

Peygamberimiz (sav.) Hz. Hatice (ra.) ile kaç yaşında evlenmiştir?

Sahabe Kur’an’ı Dinledikleri Zaman Ne Yaparlardı?

Hazret-i Peygamber’in ashâbı, Kur’ân dinledikleri zaman ne yaparlardı?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Çocukluk Hayatı

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav.) çocukluk hayatı nasıl geçmiştir? Hz. Muhammed’in (sav.) çocukluğu ile ilgili bilgiler...

Hz. Muhammed’in (sav.) Doğum Günü Ne Zaman?

Peygamber (sav.) Efendimiz’in doğum günü ne zaman? Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav.) nerede ve ne zaman doğmuştur?

Ümmü Süleym'in (r.anha) Hayatı

Enes b. Mâlik'in (ra.) annesi, sahâbî Ümmü Süleym'in (r.anha) hayatını yazımızda okuyabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz Kurbanı Nasıl Keserdi?

İslam’a göre kurban nasıl kesilir? Peygamberimiz (s.a.v.) kurbanı nasıl keserdi, kurban keserken nelere dikkat ederdi? Sünnete uygun, en güzel kurban kesme şekl

Peygamberimizin Hayatı

Peygamberimiz (sav.) ne zaman doğdu? Peygamberimizin (sav.) çocukluk, gençlik ve peygamberliğinin ilk yılları nerede ve nasıl geçmiştir? Peygamberimizin (sav.)

Peygamberimiz Kaç Kere Hacca Gitti?

Peygamber Efendimiz kaç kere hacca gitti? Hacca giderken okunacak dua nasıl yapılır? Kabeyi görünce nasıl dua edilir? Hacerül Esved duası nedir? Hac yaparken na

Peygamber Efendimiz Akrabalarına Nasıl Davranırdı?

Sıla-i rahim ne demektir? Hz. Muhammed (sav.) akrabalarına nasıl davranırdı? Peygamber (sav.) Efendimiz’in akrabalarına muamelesine örnekler...

Rüzgar Estiği Zaman Okunacak Dua

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in rüzgar şiddetli estiği zaman okunmasını tavsiye ettiği dua...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.