Kıssâlar

Kıssâlar
0

Huşu nedir? İşte Allah dostu Veysel Karani Hazretleri’nin verdiği cevap… Annesi, Veysel Kârânî Hazretleri’ne sordu: “–Oğlum bütün…

Hikâyeler
0

Ashâb-ı kirâmın namazdaki huşûunu gösteren müthiş hâdise… Peygamber Efendimiz bir seferden Medîne’ye dönerken bir yerde konaklamıştı.…

Hikâyeler
0

Çanakkale’de yazılan destanın baş aktörlerinden olan Koca Seyit’in İngiliz gemisini vurma hikâyesi… Çanakkale Harbi’nde, Rumeli Mecidiye…

1 2 3 59