Yüzlerce Kitap Bosna Hersekli Çocuklarla Buluştu

Anadolu Ajansının (AA) girişimiyle başlatılan kitap kampanyası kapsamında, Bosna Hersek'in dört bir yanından gönderilen yüzlerce kitap, Glamoc şehrinde bir ilkokula ulaştırıldı.

Bosna Hersek'te, Boşnak, Sırp ve Hırvat çocukların tek çatı altında eğitim aldığı nadir okullardan biri olan Glamoc İlkokulu'nun son olarak 2008 yılında yenilenen kütüphanesi, yapılan bağışlarla zenginleşti.

Ülkenin dört bir yanından gönderilen kitapları okula ulaştıran AA ekibini, okul müdürü Anto Cosic ve öğretmenlerden Antonela Jozic'in yanı sıra yarıyıl tatiline girmelerine rağmen okula gelen öğrenciler karşıladı.

279 öğrencinin eğitim aldığı okuldaki öğrencilerin yüzde 40'ı Hırvat, yüzde 30'u Boşnak ve yüzde 30'u Sırp kökenli.

Okul yönetimi, böyle bir ortamın öğrencilere hoşgörü, birlikte yaşam kültürü ve karşılıklı saygıyı öğrettiğine işaret ederek, okulda eğitim alan Hırvat ve Boşnak öğrencilerin kendi din ve dillerini de öğrenme imkanına sahip olduğunu, Sırp öğrencilerin de en kısa zamanda aynı şartlara sahip olacağını kaydetti.

Okul Müdürü Cosic, bağışlanan kitapların hem öğrencilere hem öğretmenlere yardımcı olacağını belirterek, AA'nın daha önce yaptığı haberin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla bu çağrıya Bosna Hersek genelinden birçok kişinin kulak verdiğini, bu olayın böyle insani bir misyonun sınır tanımadığının göstergesi olduğunu söyledi.

Okulun öğrencilerinden Ana Milosevic de kitapların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Şimdiye kadar kitaplarımızı takas yaparak okuyorduk." dedi.

Kampanyanın ilk destekçilerinden Banja Luka Müftüsü Osman Kozlic ise "Toplum olarak bu genç nesillerin eğitiminin, ülkenin kalkınması anlamına geldiğini idrak ettiğimiz zaman daha güzel yarınlar bekleyebiliriz. Bu çocukların daha kaliteli bir eğitim alabilmesi için hayıflanmak yerine, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.

Kitap bağışı kampanyasına Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Başkan Yardımcısı Melika Mahmutbegovic'in yanı sıra şairler, yazarlar, gazeteciler, akademisyenler, AA çalışanları da katkıda bulundu.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.