HANIMCA

Efendimiz’e Olan Muhabbetinin Nişânesi

Mü’minin Cenâb-ı Hakk’a, Kelâmullâh’a ve Rasûlullah Efendimiz’e (s.a.v) olan muhabbetinin nişânesi nedir?

Evlâdının Ebedî İstikbâli Dünyevî Yarınından Çok Daha Önemlidir

Mü’minin en büyük endişesi neslidir. Onun için; evlâdının ebedî istikbâli, dünyevî yarınından çok daha mühimdir. Mahşerdeki selâmeti ve âhiretteki saâdeti, düny

Peygamberimiz Çocuklara Nasıl Davranırdı?

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz çocuklara nasıl davranırdı? Hz. Peygamber’in (s.a.s.) çocuklara muâmelesinden etkileyici bazı örnekler...

Anne Babanın Evladı Üzerindeki Hakları

İslam’da anne babanın çocuğu üzerindeki hakları nelerdir? İşte İslam’a göre anne baba hakkı...

Akraba Ziyaretinin Önemi

İslam’da akraba ziyaretinin önemi nedir? Akraba ziyaretleri neden önemlidir? Peygamber (s.a.s.) Efendimiz akrabalarına nasıl davranırdı? Akraba hakları ile ilgi

Kolay Tatlı Tarifleri

“Sütlü tatlı mı, şerbetli tatlı mı?” diye düşünen okurlarımız için kolay ve pratik tatlı tarifleri hazırladık. Hazırlanması kolay, sütlü ve şerbetli tatlı tarif

Çocuk Dostu Camide Mukabele Geleneği Anne ve Çocuklarıyla Yaşatılıyor

Üsküdar Ferah Merkez Camii'nde 8 yıldır yürütülen "Anne çocuk el ele haydi mukabeleye" projesiyle onlarca çocuğun katılımıyla mukabele geleneği yaşatı

Ramazan Kebabı Nasıl Yapılır?

Arapçada “pişmiş, kızarmış” anlamına gelen kebabın Türk mutfağında 100’den fazla çeşit yemeği var. “İftarda ne pişirsem?” diye düşünen okuyucularımız için mevsi

Ramazan’a Özel Osmanlı Şerbetleri

Osmanlı döneminde bugünkü soğuk içeceklerin yerini şerbetler alıyordu. Şerbetler, birçok hastalığa iyi geldiği gibi özellikle Ramazan ayında sindirmeye yardımcı

Diyanet'ten Miniklere "Ramazan Günlüğüm"

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 4-6 Yaş Grubu miniklere özel "Ramazan Günlüğüm" adlı etkinlik kitabı hazırlandı

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.