Çocuklar İçin

Diyanet TV’den Çocuklar İçin Tatil Ekranı

Diyanet TV, çocuklar için birbirinden güzel programları ekranlara getiriyor.

Çocuğunuza Sakın Beddua Etmeyin!

Çocuğunuza sakın bedduâ etmeyin! Çocukların asi olmalarının sebebi onlara bedduâ etmeniz olabilir...

Çocuklarımızın Geleceği İçin Gösterdiğimiz Heyecanı Ahiret İçin De Gösteriyor muyuz?

Üniversite imtihanları esnasında, anne-babalar okulların kapılarında bekliyorlar. Evlâtları kadar, belki onlardan daha fazla heyecanlanıyorlar. Bir şefkat emâre

Yaz Kur'an Kurslarında 2 Milyon 400 Bin Öğrenci Eğitim Gördü

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, bu yıl yaz Kur'an kurslarında 2 milyon 400 bin öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Camiye Gelen Öğrenciler Kur'an'dan İlhamla Hikaye Yazdı

Aydın İl Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Kur’an’dan İlham Alıyorum" konulu "Hikaye Yarışması" düzenlendi.

İnternette Çocuk Fotoğraflarının Paylaşılmasının Tehlikeleri

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Horzum, ailelerin internette bilinçsizce paylaş

Çocuğun İmanlı Olması İçin Ne Yapmalı?

Çocuğun imanı nasıl muhafaza edilebilir? Çocuğun imanlı olması için ne yapmalı? Anne-baba; evlâdının dînini, îmânını korumak hususunda böyle bir endişe taşımalı

Evladın Hayırlı Olması İçin Allah’tan Dilenecek 3 Şey

Anne-babaların evlâtlarının hayırlı olmaları için Allah’tan dilemeleri gereken üç şey...

Çocuğu Küçükken Terbiye Etmenin Önemi Nedir?

“–Hevesini alsın, daha çocuktur, bir şey olmaz, içinde ukde kalmasın, ileride zaten yapmaz…” anlayışı doğru mudur? Çocuğu küçükken terbiye etmenin önemi nedir?

Anne-Babalar Çocukları İçin Nasıl Bir Endişe Duyuyor?

Anne-babalar çocuklarına mâneviyatı için ne kadar emek veriyorlar? Evlâtlarının dünyası için duydukları endişeyi, âhireti için de duyuyorlar mı?

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.