KUR'ÂN'DA ADI GEÇEN PEYGAMBERLER

İlk Peygamber Hz. Âdem'den (a.s.) son Peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) kadar pek çok Peygamber gelip geçmiştir.

Gönderilen Peygamberlerin sayısı konusunda Kur'an'da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bir hadiste Peygamberlerin sayısının 124.000 olduğu, bunlardan 315'ini resullerin teşkil ettiği haber verilmektedir (Ahmed b. Hanbel, sned, V, 266). Fakat bir âyette "Andolsun, senden önce de Peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var. Sana kıssalarını bildirmediğimiz kimseler de var..." (el-Mü'min 40/78) buyurulması göz önünde bulundurulursa Peygamberlerin sayısı ile ilgili bir rakam belirlemeksizin "Hz. Âdem'den (a.s.) Hz. Muhammed'e (s.a.v.) kadar gönderilmiş olan Peygamberlerin hepsine inandım, hepsinin hak ve gerçek olduklarını kabul ettim" demek daha uygundur.

Kur'an'da adı geçen Peygamberler isimleri: Âdem (a.s.), İdrîs (a.s.), Nûh (a.s.), Hûd (a.s.), Sâlih (a.s.), Lût (a.s.), İbrâhim (a.s.), İsmâil (a.s.), İshâk (a.s.), Ya‘kub (a.s.), Yûsuf (a.s.), Şuayb (a.s.), Hârûn (a.s.), Mûsâ (a.s.), Dâvûd (a.s.), Süleymân (a.s.), Eyyûb (a.s.), Zülkifl (a.s.), Yûnus (a.s.), İlyâs (a.s.), Elyesa (a.s.), Zekeriyyâ (a.s.), Yahyâ (a.s.), Îsâ (a.s.) ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'dir.

Kur’an’da adı geçen Peygamberler ve hayatları…

Bunlardan başka Kur'an'da üç isim daha zikredilmiştir. Fakat onların Peygamber mi, velî mi oldukları konusunda fikir ayrılığı vardır. Bunlar Hz. Üzeyir, Hz. Lokmân ve Hz. Zülkarneyn'dir.

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

PEYGAMBERLERE İMAN NEDİR?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle