Kur'an ve Tefsir

“Sevdiğiniz Şeylerden Allah Yolunda Harcamadıkça En İyiye Eremezsiniz” Ayeti

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, en iyiye eremezsiniz” ayetini nasıl anlamalıyız?

İnsan Kelimesi Kurʼanʼda Kaç Yerde Geçiyor?

İnsan kelimesi Kurʼân-ı Kerîmʼde kaç yerde geçiyor?

Birbirini Tefsir Eden 2 İlahi Vahiy

Allah Teala, kâinatta sergilediği âyetlerini Kur’ân ile Kur’ân’da beyan buyurduğu âyetlerini de kâinat ile îzah ve tefsîr eder.

Alak Suresinin Okunuşu Anlamı ve Tefsiri

Alak ne demek? Alak suresi ne zaman ve nerede indirildi? Alak suresi kaç ayettir? Alak suresi meali ve Arapçası. Alak suresinin okunuşu, anlamı ve tefsiri nasıl

Bakara Suresinin 188. Ayeti Nasıl Nazil Oldu?

Bakara sûresinin 188. âyet-i kerîmesi nasıl nâzil oldu?

Kur’an’da Bir Şeyin Küçüklüğünü Anlatmak İçin İsmi Zikredilen Meyve

Kur’an-ı Kerim’de bir şeyin küçüklüğünü anlatmak için ismi zikredilen meyve hangisidir?

Hatim Nasıl Yapılır?

Hatim nedir, ne anlama gelir? Hatim nasıl indirilir? Peygamberimiz (s.a.s.) nasıl ve ne zaman hatim yapardı? Kur’an-ı Kerim kaç günde hatmedilmelidir? Hatim han

7 Yeminle Başlayan Sure

Kur’an-ı Kerim’de Allah neden yemin ediyor? 7 yeminle başlayan surede gösterilen kurtuluş yolu.

Hümeze Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

Hümeze ne demektir? Hümeze suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir? Hümeze suresinin okunuşu, anlamı ve tefsiri nasıldır? Hümeze suresinin Arapçası ve meali...

Şems Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Tefsiri

Şems ne demektir? Şems suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir? Şems suresi kaç ayettir? Şems suresinin okunuşu, anlamı ve tefsiri nasıldır? Şems suresinin Arap

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.