İslam Tarihi

KUCAKLAYAN ŞEHİR 'MEDİNE'

Son elçi Peygamber Efendimize (s.a.v) kucak açan Medine. Muhaciri kucaklayarak sıcak bir yuva, kar ...

EBU SÜFYAN VE HERAKLİUS HADİSİ

Peygamber Efendimizin (s.a.v) gönderdiği mektuba Roma İmparatoru Heraklius'un tepkisi ne oluyor? E ...

İLK HALİFE NASIL SEÇİLDİ?

İslam tarihinde ilk halife nasıl seçildi? Hz. Ebubekir (r.a.) nasıl halife oldu? Kısaca Hz. Ebubek ...

DÖRT HALİFE DÖNEMİ

Dört Halife kimdir? Dört Halife döneminin özellikleri nelerdir? Dört Halife döneminde neler oldu? Sı ...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATINDA PAZARTESİ GÜNÜNÜN ÖNEMİ

İslam tarihinde pazartesi günü neden önemlidir? Peygamber Efendimizin hayatında pazartesi gününün ...

MEDİNE'DEKİ ZİYARET YERLERİ

Medine-i Münevvere’deki ziyaret yerleri ve mübarek mekânlar. Medine’deki bazı mübarek mekânlar: ...

TEBÜK GAZVESİNE KATILMAYAN SAHABİNİN TÖVBESİ

Özürsüz olarak Tebük Seferi’ne katılmayan üç sahâbeden biri olan Kâ’b bin Mâlik'in (r.a.) imtihanı v ...

KABE’NİN İNŞASI

Yeryüzünün ilk mabedi; Kabe’yi kimler inşa etti? Kabe’nin inşası ve Mekke’nin kuruluşu. İbrâhîm ...

KAVİMLERİN HELAK OLMA SEBEPLERİ

Kavimler neden helak oldu? Kaç tane kavim veya topluluk, nerede, nasıl ve hangi sebeple helak oldu ...

ALLAH AŞIRI GİDENLERİ SEVMEZ

Müslümanlar, sulh için gösterdikleri bütün gayretlere rağmen düşmanla savaşmak mecbûriyetinde kald ...