Hikâyeler

Sahabenin Kadere İnancı

Ashab-ı kiramın kadere inancı nasıldı? Sahabenin kadere inancı...

Ecel Nedir, Nerede ve Ne Zaman Gelir?

Ecel nedir, nerede ve zaman gelir? Ecel geciktirilebilir mi? Ecelin gelmesi ve ecel hikâyesi...

Bir Nefes Sıhhatin Hikayesi

Bir nefes sıhhatin öyküsü...

Üç Soruya Tek Cevap

Allah yoktur diyenlere müthiş cevap! Üç soruya tek cevap...

Kader Kıssası

Bir talebeye yolculuğu sırasında kaderin sırrının bilinmezliğini gösteren ibretlik hadise...

Peygamber Efendimiz’e Ahirette Yakın ve Uzak Olacak Kimseler

Peygamber Efendimiz’in ahirette özleyeceğim ve benden uzak olsunlar dediği kimseler kimlerdir?

Doğumdan Sonra Hayat Var mı?

“Ölümden sonra hayat var mı?” sorusuna “Doğumdan sonra hayat var mı?” hikâyesi ile verilen cevap...

Kısır Koyun Mucizesi

Peygamber Efendimiz’in Ümmü Mabed’in (r.a.) kısır ve hasta bir koyundan süt sağma mucizesi...

Kalpleri Titreten Sözler

Hazret-i Mevlânâ şeytanın desîse ve aldatmalarına kanarak nefsine râm olup ibâdet ve muâmelâtını ziyân eden kişinin hâlini, ibretli bir hikâye ile anlatıyor.

Gerçekleri Gören Gözler

Hazreti Mevlânâ Mesnevî'de “İnsan, âdetâ sırf gözden, yani derûnî idrâkten ibârettir. Geriye kalansa deridir, ceseddir. Hakikî göz ise, ancak dostu gören, yani onu idrak etmiş olandır. Dostu görmeyen gözü, sen göz sayma!” (c.1, 1406) sözleriyle bize gerçekten gören gözleri anlatır.