Hikâyeler

İki Arkadaşın Hikayesi

Mısır'da yaşayan iki samimi arkadaşın ibret verici hikayesi...

Çanakkale Destanını Anlatan Hikayeler

Çanakkale zaferinin nasıl kazanıldığını anlatan mektuplar ve Çanakkale Savaşı hatıraları...

Çanakkale’de Gelen İlâhi Yardımlar

Çanakkale harbi nasıl bir îman gücüyle kazanıldı? Çanakkale harbinde tarihe not düşülen ilahi yardımlar...

Darağacında Şeytana Secde Eden Abid

Hayati inanç, Erkam Radyo’da “Darağacında şeytana secde eden âbid”in hikayesini anlattı.

Leyla İle Mecnun Hikayesinin İncelemesi

Azerbaycan Türkçesinde eser veren Türk divan şâiri Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun mesnevisinin tahlili...

Yunus Emre Hazretleri Nefsini Nasıl Terbiye Etti?

Yunus Emre Hazretleri, şeyhi Taptuk Babaʼnın dergâhında, nefsini terbiye etmek için “erbaîn”e girer. Kırkıncı gün, nefsine sahip olup olamayacağı hususunda bir

Vefalı Eş 'şemsi Nene'nin Hikayesi

Harp meydanında korkusuzca savaşıp toprağın sînesine şehâdet terennümleriyle baş koyan vefâkâr şehitlerimizin hanımları da vefâ misallari göstermişlerdir. Buna

İslam Dünyasına Üzülenlere Mevlana'nın Müthiş Cevabı

İslam dünyasında yaşanan acı dolu hadiselere bakarak hiçbir şey yapmadan, acı dolu mesajlar paylaşmanın, ah vah etmenin kimseye faydası yoktur. Böyle davrananla

Kibre Karşı Kibir Sadakadır

Kibir kötüdür, ancak kibirliye karşı kibirli olmak da sadakadır, denilmiştir.

Selman-ı Farisi’nin İbretlerle Dolu Hikayesi

Selmân-ı Fârisî’nin Müslüman oluşu ve hürriyetine kavuşturulması nasıl oldu? Selmân-ı Fârisî’nin İran’dan başlayıp Medine’de nihayete eren ibretlerle dolu hiday