Hikâyeler

Çanakkale Savaşı ve Hikayeleri

Çanakkale Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? Çanakkale Savaşı’nda neler yaşandı? Çanakkale Savaşı nasıl kazanıldı? Çanakkale Savaşı’nın kısa tarihi ve

Laleli Camiî’nin Hikayesi

Araştırmacı-Yazar Fahri Sarrafoğlu, zarâfetin simgesi Lâleli Camiî’nin hikâyesini anlatıyor.

Hüdâyi Hazretlerinin Kıbrıs Barış Harekatı Menkıbesi

Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretlerinin vefâtından sonra gösterdiği tasarrufa dair ibretlik birçok misâl vardır. İşte bu misallerden Kıbrıs Barış Harekatı’nda yaşanan

Yarın Kıyametin Kopacağını Bilseniz Bile Bugün Elinizdeki Fidanı Dikin

Müslümanın en büyük hedefi i’lay-ı kelimetullah olmalıdır. Kalbinde iman ağacı yeşermemiş nice kurak gönüller var. Peki sizin bu gayeyle dikilecek bir fidanınız

Kur’an’da Anlatılan Hüdhüd Kuşunun Hikayesi

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Süleyman (a.s.) kıssasıyla ilgili olarak zikredilen İbibik kuşu olarak da ifade edilen Hüdhüd kuşunun hikâyesi...

İmâm-ı Âzam'ın Ayyaş Gence Kefil Olma Sebebi

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Hazretleri’nin komşularından ayyaş bir gence kefil olmasının sebebi nedir? İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Hazretleri ve gaflete düşmüş genç arası

Hacerül Esved Taşının Tarihi

El-Hacerü’l-esved terkibi Arapçada “siyah taş” anlamına gelir. Yerden 1,5 m. kadar yükseklikte bulunan, yaklaşık 30 cm. çapında ve yumurta biçimindeki bu taşın

Belgrad Kuşatması ve Karaca Paşa

Fatih Sultan Mehmet önderliğinde gerçekleştirilen ve fetihle nihayetlenen Belgrad kuşatması sırasında yaşananlar ve Karaca Paşa’nın kahramanlığı.

Allah Rızası İçin Yapılan İş

Allah rızası için yapılan işin fazileti nedir? İşte bir Hak dostuna büyük tesir eden ve dünyalara değişilmeyecek amel.

Evdeki Hesap Çarşıya Uymuyor

Bugün evdeki hesap çarşıya uymuyor! Peki şu dünyada yaptığımız hesaplar yarın Âhirete nasıl uyacak?