HİCR NEDİR?

Kabe'deki Hicr nedir? Hicri İsmail alanı neresidir? Hicr kelimesinin anlamı nedir? Hicri İsmail Makamı'nın İslam tarihindeki önemi nedir?

Kâbe’nin kuzeybatı duvarının önünde iki ucu Rüknüşşâmî ile Rüknülırâkî'den 2 m. kadar mesafede olan ve "hatîm" adı verilen yarım daire şeklinde 1,31 m. yüksekliğinde duvarla çevrili olan ve Kâbe’den ayrılmış olmakla birlikte onun bir parçası olan kısma "Hicr" veya "Hicru İsmâil" adı verilir.

Burası başlangıçta Kâbe'ye dahil idi ve 605 yılındaki yeniden inşası esnasında Mekkeliler ellerindeki malzemenin, Hz. îbrâhim'in temelleri üzerine yapılacak inşaatı tamamlamaya yetmeyeceğini anlayınca binanın daha küçük tutulmasına karar verdiler; Hicr adı verilen yeri göğüs hizasında bir duvarla (Hatîm) çevirerek Kâbe’nin dışında bıraktılar ve Kâbe’den olduğu anlaşılsın diye burayı taşla döşediler. Nitekim Hz. Âişe -radıyallâhu anhâ-, Kâbe'ye girip namaz kılmak istediğini söylediğinde Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in onu elinden tutarak Hicr'e soktuğu, "Kâbe'ye girmek istersen burada namaz kıl, çünkü o Kabe'den bir parçadır” buyurduğu bilinmektedir (Tirmizî, "Hac", 48; Nesâî, "Hac”, 128).

Emevîler'den iktidara gelen Yezîd b. Muâviye'ye biat etmeyerek Hicaz'a 9 yıl 22 gün hâkim olan Abdullah b. Zübeyr burayı Hz. İbrâhim -aleyhisselâm-'ın temellerini esas alarak Kâbe’ye dahil etti (684). 692 yılında Mekke’ye girerek Abdullah b. Zübeyr'i ortadan kaldıran Haccâc b. Yûsuf, Halife Abdülmelik b. Mervân'ın onayını alarak Hicr'i tekrar eski haline getirdi.

Kaynak: Diyanet

BENZER YAZILAR

KABE'NİN KISACA TARİHİ

KABE’NİN TARİHİ VE BÖLÜMLERİ

KABE İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKEN 13 ŞEY

KIBLE NEDEN MESCİD - İ AKSA’DAN KÂBE’YE DÖNDÜ?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle