Hac ve Umre Terimleri

KISACA HAC NEDİR?

Hac, belirli vakitlerde, belirli mukaddes mekânları ziyaret etmektir. Hac maddi ve bedeni imkanı ola ...

KABE NEREDE?

İslam'ın ilk ve en kutsal mekanı Kabe-i Muazzama (Kabe-i Şerif) nerede? Kabe'nin tarihi ve Kabe'nin ...

İSLAM'DA HAC İBADETİNİN TARİHİ

İslâmî kaynaklara göre haccın Hz. Âdem dönemine kadar uzanan bir geçmişi vardır. Bir kısmı İsrâiliya ...

MESCİDİ NEMİRE

Nemire Mescidi Arafat’ta bulunan büyük bir camidir. Arefe günü öğle ve ikindi namazları cemeat-i küb ...

SEVR MAĞARASININ HİKAYESİ

Sevr Mağarası’nı ziyaret etmek de ibadetin bir parçası değildir. Hicret sırasında Resûlullah (s.a.s. ...

ZEMZEM SUYU NEDİR?

Zemzem, Allah’ın Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail’e ihsan ettiği mübarek suyun adıdır. Hz. İbrahim, All ...

MAKAM-I İBRAHİM NEDİR?

Kâbe kapısının birkaç metre karşısında, madenî sarı bir mahfaza içinde yer alan taşı, Hz. İbrahim’in ...

MÜLTEZEM NEDİR?

Mültezem, Hacer-i Esved ile Kâbe kapısı arasında kalan kısımdır. İnsanlar buraya yapışarak ısrarla d ...

HACERÜL ESVEDİ SELAMLAMAK

Hacerül Esved Taşı, tavafın başlama noktasını göstermek gibi pratik bir faydası da bulunan bu taşın ...

SAY NEDİR, NASIL YAPILIR?

Koşmak, hızlı yürümek anlamına gelen Sa’y, Safâ ile Merve arasında usulüne göre gerçekleştirilen gid ...