Gençler Bu Yarışmada Dedelerini Anlatıyor

Lider Eğitim Kültür ve Sanat Gençlik Kulübü Derneği tarafından “Çanakkale Cephesi’ne Bugünden Mektup” konulu yarışma düzenleniyor.

Yurtiçi ve yurtdışından 11-20 yaş aralığında herkesin başvurabileceği “Çanakkale Cephesi’ne Bugünden Mektup” yarışmasına son başvuru tarihi 6 Mart 2015 olarak açıklandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 100'üncü yılı münasebetiyle başlatılan mektup yarışması gençler arasında büyük ilgi görüyor.

Yarışmaya gönderilen mektuplar için yapılacak değerlendirme sonucu başarılı görülen katılımcıların ödüllendirileceği belirtildi.

ÇANAKKALE’Yİ YAŞAYAN FEDAKÂR DEDELERİMİZİ ANLATACAĞIZ

Yarışmaya katılan lise 3 öğrencisi Rıdvan Ay, şehitlere mektup yazarak o günleri canakkalemektubuanlamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Dedelerimizin bu vatan için yaptığı fedakârlıkları kavrayarak biz de bu vatan için en iyi şekilde onları anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Ecdadımıza mektup yazmak için düzenlenen bu etkinlik bizi çok duygulandırdı” dedi.

Lider Eğitim Kültür ve Sanat Gençlik Kulübü Derneği tarafından yapılan açıklamada, “ ‘Çanakkale Cephesi’ne Bugünden Mektup’ konulu yarışmanın sonuçları 15 Mart 2015 günü derneğin internet sitesi www.lider.org.tr üzerinden açıklanacak.

Yapılacak değerlendirme sonucu başarılı görülen katılımcıların ödülleri 16 Mart 2015 günü Lider Eğitim Kültür Sanat ve Gençlik Kulübü Derneği’nin düzenleyeceği ‘Çanakkale Anma Programında’ takdim edileceği belirtildi.

Yarışmanın kuralları ve ayrıntılı bilgi için www.lider.org.tr adresini tıklayabilirsiniz.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.