Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, "Bu çağrıyla birlikte Türkiye'de 81 vilayette, 92 ilçede, 173 camide, 10 Eylül Pazar sabahı, sabah namazında inşallah bir araya geleceğiz." dedi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarınca ülke genelinde düzenlenecek "Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programı öncesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

GENÇLER VE AİLELER SABAH NAMAZINDA BULUŞUYOR

Fatih'teki İHH Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Cihannüma Derneği, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve YediHilal Derneği öncülüğünde pazar günü düzenlenecek "Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programının ayrıntıları basınla paylaşıldı.

Toplantıda dernekler adına basın açıklaması yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, bu pazar günü milletçe camide olunacağını söyledi.

Her bölgeden, her bucaktan, her renkten ve her kuşaktan insanla sabahın bereketli vaktinde camide buluşulacağını anlatan Ceylan, "Zaten hep camideydik. Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan göçer olduk, biz camiye sığındık. Vatanımız işgal edildi, biz camide toplandık. Kurtuluş Savaşı'nda Akif'in vaazlarını dinledik kürsülerde. Hutbelerde 'Hürriyet olmadan din olmaz.' dedi ulu hocalarımız. Sütçü İmam'ın bir sözü yetti, toparlanıp, düşman üzerine yürümek için. 15 Temmuz gecesi, camilerin minarelerinden okunan selaları duyunca yeni bir Kurtuluş Savaşı için meydanlara koştuk hep beraber. Cami bizi derledi, cami bizi topladı, her zaman. Millet olduğumuzu, kardeş olduğumuzu, biz olmadan ben olunamayacağını öğretti bizlere." diye konuştu.

Ceylan, depremzede vatandaşların, bütün mağdur ve mazlumların sıkıntılarını geride bırakması için dua edeceklerini belirterek "Dijital bağımlılığın gençlerimizi kuşattığı bu çağda ve yeni bir eğitim döneminin arifesinde binlerce öğrencimiz için bir hatırlayış ve uyanış olacak bu buluşmamız. Güya modern coğrafyalarda yaşayıp kutsal değerlere asgari saygısını kaybetmiş bir toplumda yüreklerindeki kin ve nefret ateşiyle mübarek Kuran'ı tutuşturmaya çalışanlara da o kitabın hidayet ve rehber olmasını talep edeceğiz, mübarek Kuran'ın sahibinden." dedi.

Duruşlarının "Biz müminler olarak işte buradayız. İnancımız ve kimliğimizle bir ve beraber olarak bu topraklarda olmaya ve yaşamaya devam edeceğiz." mesajını vereceğini kaydeden Ceylan, "O birlik ve beraberlikten sonra fethin ve zaferin geleceğini biliyoruz. Bu yüzden şarkın en sevgili sultanı Selahattin Eyyubi, Kudüs'ün ne zaman fethedileceğini soranlara önce sabah namazında camileri doldurma tavsiyesinde bulunmuştur. İnanıyoruz ki yeni fetihler ve yeni fatihler sabah namazında herkes uykudayken uyanık bir zihin, iman dolu bir gönül ile Ayasofya'yı dolduran, Fatih Camisi'ne koşan, beldesindeki ulu camiye akın eden, mahallesindeki mütevazı camiye sessizce yürüyenlerin arasından çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"KARDEŞLERİMİZİ AİLELERİYLE ŞEHİRLERİNDEKİ BELİRLENEN CAMİLERE BEKLİYORUZ"

Ceylan, şöyle devam etti:

"Bu çağrıyla birlikte Türkiye'de 81 vilayette, 92 ilçede, 173 camide, 10 Eylül Pazar sabahı, sabah namazında inşallah bir araya geleceğiz. Bu büyük organizasyona, bu kutlu birlikteliğe, bu ilahi çağrıya önderlik eden Cihannüma, Anadolu Gençlik Derneği, İHH, Memur-Sen, ÖNDER, TÜGVA ve Yedi Hilal derneklerimiz ve bunlarla birlikte namazla dirilişe inanan, namazı öncü ve bir rehber olarak bilen, sahadaki bütün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte 10 Eylül Pazar sabahı bütün gönül dostlarımızı aynı secdeye kapanan, aynı istikamette yürüyen bütün kardeşlerimizi, çoluk çocuk, aileleriyle birlikte şehirlerindeki belirlenen camilere bekliyoruz."

Ceylan, açıklamasının sonunda öncü derneklere destek veren kuruluşların isimlerini okudu.

Toplantıda; Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, YediHilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı ve Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik de ailelere, namaza katılmaları için çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR? (ERKEKLER VE BAYANLAR İÇİN VİDEOLU ANLATIM)

Sabah Namazı Nasıl Kılınır? (Erkekler ve Bayanlar İçin Videolu Anlatım)

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.