Gençler Sabah Namazında Camiye Akın Etti

Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen "İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliğinde yüzlerce geç namaza durdu.

ÖNDER'in İmama Hatipliler Derneği tarafından Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen "İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliğine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.

Gençler-sabah-namazında-camiye-akın-etti1

Namazın ardından gençlere hitap eden Başkan Erbaş, "Bütün imam hatip neslinin, her Müslüman gencin önderi Allah Resulü'dür. Her Müslüman'ın da örnek alacağı kişidir." dedi

Böyle bir etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, "Allah, hepinizden razı olsun. Ne muhteşem bir buluşma. Buluşmaların en hayırlısı namaz buluşmasıdır. Namazda Rabbimizin huzurunda buluşmaktır. Rabbimizin huzurunda kıyama durmaktır. Değerli gençler, sizler ve bizler hepimiz, bizden öncekilerin dualarının kabul olmuş meyveleriyiz." dedi.

İmam hatip neslinin Peygamber varisi olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Peygamber varisliğinden daha yüce, daha üstün bir unvan var mı dünyada, yok. İmam hatiplerin örnek aldığı en yüce insan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun için her imam hatip mensubu, her imam hatip öğrencisi ve mezunu önder olarak kendisini, Peygamberimizi seçmiş demektir. O zaman onun yolundan gidecek demektir. Bütün imam hatip neslinin, her Müslüman gencin önderi Allah Resulü'dür. Her Müslüman'ın da örnek alacağı kişidir. Ne mutlu onun yolunda gidenlere, ne mutlu Peygamber Efendimizin varisi olanlara."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hazreti Muhammed'in etrafını aydınlatan bir kandil gibi olduğunu, yaşamını buna göre sürdürdüğünü söyledi.

Gençler-sabah-namazında-camiye-akın-etti-ali-erbaş

Allah Resulü'nün şahitliğini, müjdeleyiciliğini ve uyarıcılığını yaptığını belirten Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"Davetini, tebliğini yaptı. İrşadını, vaazını yaptı, nasihatini yaptı ve Rabbine kavuştu. Kendisinden sonra bütün bu görevleri bize emanet etti. Varislerine emanet etti. İmam hatip nesline, onun yolundan gidenlere emanet etti. Biz de Rabbimizin huzurunda, Peygamber Efendimizin bize emanet ettiği, hakkın batıla galebe çalacağına şahitlik edeceğimize, din-i mübin-i İslam'ın yoluna insanları davet edeceğinize, insanları karanlıktan aydınlığa çıkartmak için müjdeleyicilik ve uyarıcılık vazifemizi en güzel şekilde yapacağımıza, Peygamber Efendimizin varisi olarak imamlığımızı, hatipliğimizi, imam hatipliğimizi en güzel şekilde yapacağımıza Rabbimizin huzurunda söz veriyoruz. Ya Rab bu sözümüzü en güzel şekilde tutmayı bize nasip eyle."

Erbaş, konuşmasında okunan 250 hatim ve 3 bin 600 Yasin-i Şerif'i tüm şehitlerin ruhlarına hediye ettiklerini ifade ederek, dua etti.

Yoğun katılımın olduğu etkinliğin ardından camiden çıkanlara çay, simit ve çorba ikram edildi.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.