Altınoluk Dergisinin Aralık 2023 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 454. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Aralık 2023 sayısı “Rabbimiz! Üzerimize Sabır Yağdır, Ayaklarımızı Sağlamlaştır ve Kâfirlere Karşı Bize Yardım Et!” kapağıyla yayınlandı.

“Rabbimiz! Üzerimize Sabır Yağdır, Ayaklarımızı Sağlamlaştır ve Kâfirlere Karşı Bize Yardım Et!” başlığıyla çıkan Altınoluk dergisinin 454. sayısının sunuş yazısı şöyle takdim edildi.

GAZZE DESTAN YAZIYOR

Gazze’de yaşanan vahşet ve zulüm bir insanlık imtihanına dönüşmüştür. Masumlar hunharca katledilirken katillerin masum kisvesi ile dünyayı kandırmaya çalışmasını artık vicdanlar kaldırmıyor. Siyaset, ticaret ve medyanın sahipleri kimlerin elinde esir ve oyuncaktır, bu artık gizlenemez bir gerçektir. Bizler gafil olabiliriz ama Allah gafil değildir. Zalim siyonist, nefsindekini değiştirmediyse Allah da onun hakkındaki hükmünü değiştirmeyecektir.

Gazze bugün bir okuldur. Oradaki mazlumlar bütün dünyaya şehitliği ve şâhitliği öğretiyor. Büyükleri küçükleri, kadınları erkekleri, gençleri ihtiyarları ile Gazze’nin izzetli halkı bir İslam destanı yazıyor. Tevekkülleri, cennet ehlinin “Allah’ın vaat ettiğini bulduk” şeklindeki hamdinin yeryüzündeki terennümü gibidir. Onların “hasbünallahu ve n’imel vekil” zikirleri Allah’ın, O’nun değişmeyecek vaadinin ve o zikrin sahiplerinin imanının ispatıdır. 

Gücün hakkından başkasını tanımayanlar hakkın gücü için mücadele eden bir avuç insanın karşısında yerin dibine geçmiştir. Artık uluslararası hukukun ve siyasetin hükmü kalmamıştır. Hukuk bir avuç soykırımcının işine gelenin ilanı, siyaset zalimin iş görme biçimidir. “Hayatın olağan akışı” bozulmuştur. Hayat çirkefleşmiş, olağan haddini aşmış, akış tıkanmıştır. Sâlihlerin sahneye çıkıp arza varis olma zamanı gelmiştir. Şimdi soru şudur: Bu sâlihler kimlerdir ve nerededirler?

Sâlihler, bir avuç su ile yetinenlerdir. Kur’an’da anlatıldığı üzere Tâlût askerleriyle birlikte zalim Câlût’a karşı sefere çıkınca, “Allah sizi bir nehirle imtihan edecek; kim ondan içerse benden değildir, eliyle bir avuç alan müstesna ondan tatmayan bendendir” demişti. Tefsirlere göre Bedir Ashabı kadar bir grup dışındakiler söz dinlemediler ve sudan içebildikleri kadar içtiler. Dünya nehrinden kana kana içen düşman karşısında savunmasız kalır. Dünyaya karşı istiğna sahibi olmadan düşmana karşı durabilmek mümkün değildir.

Hepimiz dünya nehrinden ne kadar içip içmeyeceğimizle imtihan olunuyoruz. Kana kana içmek isteyen içebilir. Ama içen bilecek ki onun Allah ve Rasûlü’nün yanında yeri yoktur. Allah ve Rasûlü’nün yanında olmak isteyen elinin yettiği kadarı ile iktifa etmelidir. Dünyadan nasibimiz hırsımızın değil, elimizin yettiği kadardır. Dünyaya doymaya değil, tatmaya geldik. Burada doyanın, burası ile ferahlayanın ve tatmin olanın akıbeti, düşman karşısında zillete ve yenilgiye müstahak olmaktır.     

Gazze bir kez daha göstermiştir ki küfür tek millettir, inananlar ise maalesef parça parçadır. Küfrün vahdetinin sebebi menfaat ve korkudur. İnananların dağınıklığının sebebi de aynıdır. Her iki taraf da cenneti dünyada bulduğu zehabıyla elindekini kaybetmekten korkuyor, bu da kan, gözyaşı ve vahşet olarak mazlumları vuruyor. Çare hayra çağıracak, münkerden nehyedecek Allah adamlarının öne çıkması ve diğerlerini etrafında toparlamasıdır.

Gazze’de tarih yazılıyor. Herkes elini vicdanına koysun ve tarafını belli etsin. Bizler Gazze’nin yanındayız. Elimizden geleni ardımıza koymayalım; dua edelim, yardım edelim, ablukayı yaralım, vicdanları harekete geçirecek sözleri ve görüntüleri her tarafa yayalım. Müslümanca hayat tarzımız ile zalimin ürettiği, sattığı ve pazarladığına muhtaç olmayalım. Sadece tepki göstererek değil, daha iyisini, daha faydalısını ve daha verimlisini üreterek alternatif oluşturalım. Bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle hepinizi Allah’a emanet ediyoruz.

Dergiye ulaşmak için tıklayınız...

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.