Aileyi Bozan Derneklere Karşı Aile İrşat Büroları Kuruyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, aileyi ifsat etmek için kurulan derneklere karşı duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rize’de sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda konuşan Başkan Erbaş, STK’lerin yardımlaşma ve dayanışma için kurulduğunu, yardımlaşma, dayanışmanın da İslam’ın en önemli unsurlarından olduğunu belirtti.

"4-6 yaş Kur’an kurslarımızdan 10 yılda 1 milyon 200 bin çocuğumuz istifade etti"

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sundukları hizmetler arasında bulunan 4-6 yaş Kur’an kursu projesini 10 yıl önce hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Erbaş, “O günden bugüne 1 milyon 200 bin civarında çocuğumuz bu kurslardan istifade etmiştir, bir devrim hakikaten. Biz buralarda çocuklarımıza önce Rabbimizi, Peygamberimizi, vatan, bayrak, ezan sevgisini, büyüklere saygı, küçüklere sevgiyi, yani milli, manevi değerlerimizi öğretiyoruz." dedi.  

Buralarda yetişen çocukların geleceğin gençleri olacağını dile getiren Başkan Erbaş, "Bu projemize çok önem ve değer veriyoruz. Onun için 4-6 yaş sınıflarımızın da istediğimiz nitelikte olmasını arzu ediyoruz. Şu an itibariyle sadece bu sene 212 bin çocuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığımızın bünyesindeki 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim alıyor." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizde ümmet bilinci olması lazım"

Başkan Erbaş, Türkiye’nin önce milli ve manevi alanlarda güçlü olması gerektiğini belirterek, “Milli, manevi alanlarda güçlü olmazsak, maddi konularda ne kadar güçlü olsak bir anlamı yok. Gençliğimiz sadece Türkiye’de değil, Türkiye dışındaki gelişen olaylara da duyarlı olmalı. Bunlara duyarlı olabilmesi için de onda İslam bilinci, ümmet bilinci olması lazım. Filistin’de, Gazze’de masum insanlar, bebekler, çocuklar, katledilirken yüreği sızlaması lazım, böyle gençlik yetiştirmemiz lazım. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ahlakıyla ahlaklanan çocuklar, gençler yetiştirmemiz lazım.” diye konuştu.

"Aileyi bozan derneklere karşı aile irşat büroları kuruyoruz"

Aile konusunun en önemli gündem maddesi olması gerektiğine işaret eden ve aileyi ifsat etmek için kurulan derneklere karşı duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Başkan Erbaş, "Bu dernekler dünyayı, insanlığı ifsat etmek için aileyi bozmakla başlıyorlar. Biz de onlarla mücadele etmek için şehirlerde aile irşat büroları kuruyoruz. Aile irşat bürolarımızın başına ilahiyat fakültesi mezunu hoca hanımları koyuyoruz. Ailelerdeki problemleri çözmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Programa, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı da katıldı.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.