ÜMMET

İdlib'deki Şiddetli Yağışta Bazı Kampları Su Bastı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bazı kamplarda, şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Bangladeş'te Müslüman Buluşması

Dünyanın ikinci büyük Müslüman buluşması olan Bishwa İçtiması'na (Bishwa Ijtema) 105 ülkeden çok sayıda Müslümanın katıldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Müslümanlara "Mescid-i Aksa'yı Savunun" Çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, işgalci İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınayarak, tüm Müslümanlardan buranın korunm

Mescid-i Aksa'ya Son Bir Ayda 20'den Fazla Baskın Düzenlendi

Filistin Vakıflar Bakanlığı, fanatik Yahudilerin Aralık 2022'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 22 kez baskın düzenlediğini duyurdu.

Medya Geleneksel Medyanın Haber Anlayışı Ve Dijital Medyadaki Paylaşımlar, Sığınmacıları Ötekileştiriyor

Geleneksel medyanın haber anlayışı ve dijital medyadaki paylaşımlar, sığınmacıların önyargılarla ötekileştirilip ayrımcılığa maruz kalmalarına neden oluyor.

Pakistanlı Selzedelerin Mağduriyeti Kış Nedeniyle Artıyor

Seller sebebiyle aylardır çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Pakistanlı selzedelerin mağduriyeti çetin kışın girmesiyle birlikte dahada arttı.

İsrail Askerleri, Cenin Kentinde Filistinli Bir Çocuğu Öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Almanya'da Müslüman Öğrencilere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadelede İlerleme Yok

Alman İnsan Hakları Enstitüsü Direktörü Dr. Beate Rudolf, okullarda ayrımcılığa uğrayan Müslüman öğrencilerin durumunda bir iyileşme olmadığını söyledi.

Abhazya'daki Müslümanlar Yüzyıllardır Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Ediyor

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da yaşayan Müslüman Türklerin 1864'teki Rus-Kafkas Savaşı ile başlayan sürgün, asimilasyon ve ayrımcı

Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'da Askeri Yönetimle Budist Arakan Ordusu Arasında Kalıyor

Myanmar'da yaşayan Arakanlı Müslümanlar, askeri yönetim ile Budist ordunun arasında kalıp, gördükleri şiddet nedeniyle etnik temizlik uygulamalarına maruz kalıy

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.