Peygamberler Tarihi

Peygamberler Tarihi
0

Yahûdîler, yazılı Tevrât’ın yanında ayrıca Allâh tarafından Hazret-i Mûsâ’ya indirilmiş sözlü bir vahiy bulunduğunu söylerler…

1 2 3 17