Tarihte Nisan Ayı

Tarihte nisan ayında neler oldu? Nisan ayındaki önemli gün ve haftalar nelerdir? Bu ay ne oldu?

Nisan ayındaki önemli olaylar ve gelişmeler…

TARİHTE BU AY

1 Nisan 2021 Perşembe/19 Şaban 1442- Kanserle Savaş Haftası

2 Nisan Cuma/20 Şaban- Van’ın Ermeni İşgali’nden Kurtuluşu (1918)

3 Nisan Cumartesi/21 Şaban- Koca Sinan Paşa’nın Vefatı (1596)/ Nisan Yağmurları

4 Nisan Pazar/22 Şaban- Plevne Kahramanı Gâzi Osman Paşa’nın Vefatı (1900)/ NATO’nun Kuruluşu (1949)

5 Nisan Pazartesi/23 Şaban- Maraş’a İstiklâl Madalyası Verilmesi (1925)

6 Nisan Salı/24 Şaban- Orhan Bey’in Bursa’yı Fethi (1326)/ Anadolu Ajansı’nın Kuruluşu (1920)

7 Nisan Çarşamba/25 Şaban- Hazret-i Hasan’ın Vefatı (669)/ III. Selim’in Tahta Çıkması (1789)

8 Nisan Perşembe/26 Şaban- Şer’iye Mahkemeleri’nin Kaldırılması (1924)

9 Nisan Cuma/27 Şaban- Mimar Sinan’ın Vefatı (1588)/ Prut Seferi (1711)/ Mora Seferi (1770)

10 Nisan Cumartesi/28 Şaban- Şair Nâbî’nin Vefatı (1712)/ Emniyet Teşkilatı’nın Kuruluşu (1845)

11 Nisan Pazar/29 Şaban- Hazret-i Hasan’ın Doğumu (624)/ Otlukbeli Zaferi (1473)/ Meclis-i Mebûsân’ın Kapatılması (1920)/ Şanlıurfa’nın Fransız İşgali’nden Kurtuluşu (1920)

12 Nisan Pazartesi/30 Şaban- Teravih namazı bu akşam başlıyor/ Abdülhak Hamid Tarhan’ın Vefatı (1937)/ Tarihçi İsmail Hami Danişmend’in Vefatı (1967)

13 Nisan Salı/1 Ramazan- Ramazan Ayı Başlangıcı/ Şair Nâbî’nin Vefatı (1712)/ Rûmî Takvime göre, 31 Mart Hâdisesi (1909)/ Lâle Mevsiminin Başlaması

14 Nisan Çarşamba/2 Ramazan- Sakız Adası’nın Fethi (1566)/ Galata Köprüsü’nün Hizmete Girmesi (1912)/ Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin (Kızılay) Kurulması (1877)

15 Nisan Perşembe/3 Ramazan- Fâtih Câmii’nin İbadete Açılışı (1470)/ Titanik’in Batışı (1912)/ Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluşu (1931)

16 Nisan Cuma/4 Ramazan- Şeyhülislam İbn-i Kemal Paşazâde’nin Vefatı (1534)

17 Nisan Cumartesi/5 Ramazan- Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın Vefatı (1939)/ Ali Fuat Başgil’in Vefatı (1967)/ Turgut Özal’ın Vefatı (1993)

18 Nisan Pazar/6 Ramazan- Uhud Gazvesi ve Hz. Hamza’nın Şehâdeti (625)/ Hz. Muâviye’nin Vefatı (680)/ Manisa Mesir Şenlikleri

19 Nisan Pazartesi/7 Ramazan- Hz. Hatice’nin Vefâtı (620)/ Kırşehir Depremi (1938)/ Hindistan ile Pakistan’ın Ayrılışı (1947)

20 Nisan Salı/ 8 Ramazan- Peygamber (s.a.v)’in Doğumu (Milâdî, 571)

21 Nisan Çarşamba/9 Ramazan- Muhammed İkbal’in Vefatı (1938)/ Cevher Dudayev’in Şehâdeti (1996)

22 Nisan Perşembe/10 Ramazan- TCDD Genel Müdürlüğü Kuruluşu (1924)

23 Nisan Cuma/11 Ramazan- TBMM’nin Açılışı (1920)/ Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı

24 Nisan Cumartesi/12 Ramazan- Molla Fenârî’nin Doğumu (1356)/ Osmanlı-Rusya Arasında ’93 Harbi’nin Başlaması (1877)/ 31 Mart İhtilâli’nin Bastırılması (1909)

25 Nisan Pazar/13 Ramazan- Kânûnî’nin Almanya Seferi (1532)/ Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu (1961)

26 Nisan Pazartesi/14 Ramazan- Hudeybiye Antlaşması (628)/ İlk Kız Muallim Okulu Dâru’l-Muâllimât’ın Açılışı (1870)/ Çernobil Fâciası (1986)

27 Nisan Salı/15 Ramazan- II. Abdülhamid’in Tahttan İndirilmesi (1909)

28 Nisan Çarşamba/16 Ramazan- Çanakkale’de I. Kirte Zaferi (1915)

29 Nisan Perşembe/17 Ramazan- Yıldız Sarayı’nın İttihatçılarca Yağmalanması (1909)/ Kûtü’l-Amâre Zaferi (1916)

30 Nisan Cuma/18 Ramazan- Gazneli Mahmud’un Vefatı (1030)

Kaynak: Mahinur Aydın, Şebnem Dergisi, Sayı: 194

 

TARİHTE BU AY NELER OLDU?

Tarihte Bu Ay Neler Oldu?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.