Tarihte Mayıs Ayı

Tarihte Mayıs ayında neler oldu? 2021 Mayıs ayındaki önemli gün ve haftalar nelerdir? Mayıs ayında neler oldu?

Mayıs ayındaki önemli olaylar ve gelişmeler…

TARİHTE BU AY

1 Mayıs 2021 Cumartesi /19 Ramazan 1442- Emek ve Dayanışma Günü

2 Mayıs Pazar/20 Ramazan- Ramazan’ın Son On Günü Başlıyor/ Kudüs’ün İlk Fethi (636)/ Osmanlı-İran Savaşı (1776)/ Maarif Vekâleti’nin (Millî Eğitim Bakanlığı) Kurulması (1920)

3 Mayıs Pazartesi/21 Ramazan- Fâtih Sultan Mehmed’in Vefatı (1481)

4 Mayıs Salı/22 Ramazan- Eyyüb el-Ensârî’nin Şehâdeti (669)/ Sultan Çelebi Mehmed’in Vefatı (1421)/ Beşiktaşlı Yahya Efendi’nin Vefâtı (1571)

5 Mayıs Çarşamba/23 Ramazan- Rûmî Takvim’de Kasım’ın Sonu/Avrupa Konseyi’nin Kuruluşu (1949)/Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu’nun Vefatı (2019)

6 Mayıs Perşembe/24 Ramazan- İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin Vefatı (767)/ Rûmî Takvim’de Hızır’ın Başlangıcı (Hıdrellez)

7 Mayıs Cuma/25 Ramazan- Yunanistan’ın Bağımsızlık Îlânı (1832)/ Türkiye’de İlk İlahiyat Fakültesi’nin Kuruluşu (1924)/Şeyh Nâzım Kıbrısî’nin Vefatı (2014)

8 Mayıs Cumartesi/26 Ramazan-Muhtemel Kadir Gecesi/ Almanya Federal Cumhuriyeti’nin İlanı (1949)/ Uluslararası Af Örgütü’nün Kuruluşu (1961)/ II. Dünya Savaşı’nın Bitişi (1945)

9 Mayıs Pazar/27 Ramazan- Batı Almanya’nın NATO’ya Katılması (1955)/ Her gün anneler günüdür.

10 Mayıs Pazartesi/28 Ramazan- Napolyon’un Akka Mağlubiyeti (1799)/ Şûrâ-yı Devlet’in (Danıştay’ın) Kurulması (1868)

11 Mayıs Salı/29 Ramazan- Âmâlar Günü

12 Mayıs Çarşamba/30 Ramazan- Fransa’nın Tunus’u İşgali (1881)

13 Mayıs Perşembe/1 Şevval- Ramazan Bayramı’nın 1. Günü/ Ahmet Ziyaeddin Gümüşhânevî’nin Vefatı (1893)/ Manisa Soma’da Maden Faciası, 301 işçimiz şehit oldu. (2014)

14 Mayıs Cuma/2 Şevval- Ramazan Bayramı’nın 2. Günü/ Demokrat Parti’nin İktidara Gelişi (1950)

15 Mayıs Cumartesi/3 Şevval- Ramazan Bayramı’nın 3. Günü/ Nureddin Zengi’nin Vefâtı (1174)/ Atina’nın Fethi (1458)/ Yunanlılar’ın İzmir’i İşgali (1919)

16 Mayıs Pazar/4 Şevval- Cezayir’in Osmanlı Hâkimiyetine Girmesi (1516)/ Son Osmanlı Padişahı Vahdeddin’in Sanremo’da Vefatı (1926)/ Galata Köprüsü’nün Yanması (1992)

17 Mayıs Pazartesi/5 Şevval- Ebû Hanîfe’nin Talebesi İmam Muhammed eş-Şeybânî’nin Vefâtı (805)/ Kasr-ı Şirîn Antlaşması’nın İmzalanması (1639)/ Ziya Paşa’nın Vefâtı (1880)

18 Mayıs Salı/6 Şevval- Gül Mevsimi/ Müzeler Haftası

19 Mayıs Çarşamba/7 Şevval- Hattat Hamit Aytaç’ın Vefatı (1982)/ Gençlik ve Spor Bayramı

20 Mayıs Perşembe/8 Şevval- II. Bayezid’in Tahta Çıkışı (1481)/ Sultan II. Osman’ın (Genç) Şehâdeti (1622)

21 Mayıs Cuma/9 Şevval- Adnan Menderes’in Başbakan Oluşu (1950)/ Dünya Süt Günü

22 Mayıs Cumartesi/10 Şevval- Büyük İstanbul Depremi (1766)/ Nene Hatun’un Vefatı (1955)

23 Mayıs Pazar/11 Şevval- Türk Vatandaşlığı Kanunu Kabul Edilişi/ Tekke ve Zaviyelerin Kapatılışı (1928)

24 Mayıs Pazartesi/12 Şevval- Dandanakan Zaferi ve Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu (1040)

25 Mayıs Salı/13 Şevval- Necip Fazıl Kısakürek’in Vefatı (1983)

26 Mayıs Çarşamba/14 Şevval- II. Bayezid Han’ın Vefatı (1512)/ Ahmed Cevdet Paşa’nın Vefâtı (1895)

27 Mayıs Perşembe/15 Şevval- Türkiye’de Hafta Tatilinin Cuma’dan Pazar’a Alınması (1935)/ Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Vefatı (1942)/ 27 Mayıs Darbesi (1960)

28 Mayıs Cuma/16 Şevval- Osmanlılar’ın Rumeli’ye Geçişi (1348)/ Dünya Kıble Günü/Bükreş Antlaşması’nın İmzalanması (1812)/Sayıştay’ın Kuruluşu (1862)

29 Mayıs Cumartesi/17 Şevval- İstanbul’un Fethi (1453)/ Türk Bayrağı Hakkındaki Kanunun Kabulü (1936)

30 Mayıs Pazar/18 Şevval Ramazan- İstanbul’un İlk Şehremîni Hızır Çelebi’nin Vazifeye Başlaması (1453)/ Sultan Abdülaziz’in Hal’i ve Şehâdeti (1876)

31 Mayıs Pazartesi/19 Şevval- Sultan Alaeddin Keykubat’ın Vefatı (1237)/ Kanije Zaferi (1664)/ Muş Depremi (1945)

Kaynak: Mahinur Aydın, Şebnem Dergisi, Sayı: 195

TARİHTE BU AY NELER OLDU?

Tarihte Bu Ay Neler Oldu?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.