Sosyal Medya Boşanmalara Sebep Oluyor

Toplum üzerinde çeşitli etkiler oluşturan, davranışları ve zihinleri manipüle etme kabiliyetine sahip olan sosyal medyanın, çiftlerin boşanmasına yol açmak gibi bir kabiliyeti(!) de keşfedildi.

Haber: Furkan Hasdemir

Günümüzde sosyal medyanın boşanma üzerindeki etkisi gözle görülür biçimde arttı. İnsanların eşlerine ayıracakları zamanı, bilgisayar başında; sosyal paylaşım sitelerinde geçirmeleri ve bu mecralarda yaşanan sanal ilişkilerden dolayı, eşler birbirinden soğumakta, uzaklaşmakta hatta boşanma sürecine girmekteler.

BOŞANMA DAVALARININ YENI DELIL KAYNAĞI, “SOSYAL MEDYA”

Aldatma ile sonuçlanan boşanma davalarında dijital ortamdan elde edilen elektronik deliller; yazışmalar, resim, video kayıtları vb. paylaşımlar, mahkemeler tarafından delil olarak kullanılmaya başlandı. Hatta boşanma davalarında eşlerden birinin talebi üzerine mahkemeler, sosyal medyada kişilerin yazışmalarını ve yapılan iletişimi tespit etmek üzere bilirkişilere başvuruyor.(dedektiflik.com) Yapılan araştırmalar, son dönem boşanma davalarındaki aldatma suçunun incelenmesi için elde edilen dijital verilerde, sosyal medya kullanım oranının yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

ÜLKEMIZDEKI BOŞANMA ORANLARI VE SOSYAL MEDYA KULLANIM ORANLARI

Sosyal medyanın boşanmalardaki etkisi uzmanlar tarafından çeşitli şekillerde vurgulanıyor. İstatistikler, Türkiye'de son 10 yılda boşanmaların artış gösterdiğini gözler önüne sererken. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2011'de boşanan çift sayısı 120 bin 117 kişiyken, 2012'de 123 bin 325, 2013'te 125 bin 305 kişiye ulaştı. Boşanmanın en sık görüldüğü bölge Ege, en az görüldüğü bölge ise Orta- Doğu Anadolu. İl bazında ise geçen yıl en yüksek boşanma 27 bin kişiyle İstanbul'da gerçekleşti. (TÜİK)

Sosyal medya kullanım oranlarına gelince, E-marketer sitesi tarafından hazırlanan listeye göre; Türkiye’de 11.3 milyon Twitter kullanıcısı bulunuyor. Türkiye Twitter kullanımında, %31.1’lik yaygınlık yüzdesi itibariyle dünyada birinci sırada yer alıyor. Facebook’ta ise 30.6 milyonluk kullanıcı sayısı ile Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada yer alıyor. (Teknolojioku)

İLGINÇ BIR DETAY…

İstanbul, Türkiye’deki Facebook kullanımında, 9.6 milyonluk üye sayısıyla, iller bazında birinci sırada yer almakla birlikte, boşanma sayısında da 27 bin kişiyle de yine birinci sırada yer almakta.

UZMANLAR NE DIYOR?

Psikolog Suna Akgün: “Sosyal medyadaki iletişimin yaygınlığıyla aldatmalar arttı. Eşler evliliklerinde beklentilerini elde edemediklerinde daha kolay aldatır oldular”

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Uzmanı Muharrem Çetin: “Sosyal medyada; evlilik nasıl normal bir süreçse boşanma da aynı şekilde normal olarak görülüyor”

Prof. Dr. Erol Göka: “Batılı hayat tarzı ülkemize gelip yerleşti. Dolayısıyla Türk aile yapısı bozulmaya başladı”(Haber7)

KUR’AN VE SÜNNET BOŞANMAMAYI TEŞVIK EDIYOR

İslam dininde boşanmak, hoş görülmeyen bir durumdur. Ayet ve Hadisler çiftlere boşanmak yerine, sabır göstererek evliliklerini sürdüme tavsiyesinde bulunmakta: Boşanma ile ilgili ayet ve hadislerden bazıları ise şu şekilde:

Eğer bir kadın, kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise 'kıskançlığa ve bencil tutkulara' hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.(Nisa/128)

(Kadın ile kocanın) Aralarının açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar, (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Allah, bilendir, haberdar olandır.(nisa suresi / 35)

Hz. Peygamber (sav): "Allah teâlâ'ya, helal kıldığı şeylerin en sevimsizi talaktır(boşanmaktır)" buyurmuştur. [İbn Mâce, Nikâh 1]

"Herhangi bir kadın, gereksiz yere, kocasından boşanmayı isterse, Cennetin kokusu ona haram olur." (Ebu Davud, Talâk, 18; Ahmet b. Hanbel, 5:277)

Peygamber efendimiz birgün hanımını boşama konusunda, kendisine danışmaya gelen azadlı kölesi Zeyd'e, Hz. Peygamber (as)'in "eşini yanında tut, Allah'tan kork!" (Ahzab, 33:37) buyurmuştur. (Tirmizi, Tefsiru's-Süre-34, 14)

Yine, hanımı saliha bir kadın olduğu halde29 boşama niyetiyle kendisine danışmaya gelen, Medine mihmandarı olmuş Ebu Eyyüb'a, "Ey Ebu Eyyüb, Ümmü Eyyüb'u boşama büyük günahtır."'30 diyerek boşamasını engellemeye çalışır. (Ebu Davud, Süleyman b. Eş'as, el-Merasil)

İslam toplumu olmaktan uzaklaşan ülkemizde, İslam’ın temel prensiplerinden biri olan evlilik bağı hızla azalmaktadır. Her geçen gün türlü sebeplerle boşanma oranı artmaktayken, bir de sosyal medya faktörünün ortaya çıkması, gelecek için endişe veriyor.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.