Hüdâyi Sosyal Girişimcilik Akademisi (SGA) Nedir?

Hüdayi Vakfı bünyesinde hizmet veren Hüdâyi Sosyal Girişimcilik Akademisi (SGA) nedir? SGA'da eğitim fırsatları neler? Mezun olanlar için nasıl imkanlar sunuluyor? SGA hakkında detaylı bilgi ve başvuru.

Altınoluk dergisinin son sayısında yayınlanan, Hüdâyi Sosyal Girişimcilik Akademisi Koordinatörü Mustafa Başer ile röportajla SGA hakkında bilmek istedikleriniz...

Hüdâyi Sosyal Girişimcilik Akademisi (SGA) Nedir? Kısaca tanıtabilir misiniz?

Mustafa BAŞER: Hüdâyi Sosyal Girişimcilik Akademisi (SGA) öncellikle gönüllü kuruluşlarda ve diğer alanlarda çalışmak isteyen üniversite mezunu gençlerimize yönelik 3 aylık bir eğitim programdır. SGA programı üniversite sonrasında katılımcılara sosyal girişimcilik alanında kendilerini geliştirmeleri için çeşitli fırsatlar sunan bir programdır. Bugüne kadar onlarca genç katılımcı bu akademiden mezun oldu ve birçoğu gerek Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nda gerekse diğer STK’larda (yurt içinde ve yurt dışında) görev aldı.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ ÖN KAYITLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SGA programının içeriğinden bahsedebilir misiniz? Bu programda hangi eğitimler veriliyor, katılım şartları nelerdir?

BAŞER: SGA programı lisans ve ön lisans mezunu gençlere yöneliktir. Kendini geliştirmek isteyen, hedefleri olan ve dert sahibi her genç kardeşimiz bu programa başvurabilir. Programımız 3 aylık yoğunlaştırılmış bir eğitimden oluşuyor. Programımızın içeriğinde bazı derslerimiz eğitim süresi boyunca devam ederken bazı derslerimiz de paket eğitim şeklinde bir iki haftalık süreçten oluşuyor.

Eğitimlerimiz, Manevî Eğitim, Kişisel Gelişim ve Meslekî Eğitim alanlarında toplamda 470 saatten oluşuyor. Manevi eğitim alanında, Sohbetlerimiz (Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi), Kur’an-i Kerimi Güzel Okuma, Siyer-i Nebî, Âkâid ve İlmihal olmak üzere 7 farklı dersimiz bulunuyor. Kişisel Gelişim ve Meslekî Eğitim alanında ise, Proje Yönetimi ve Yazma Eğitimi, Kişisel Farkındalık ve Mim Modeli, Beden Dili, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Ekip Çalışması ve Liderlik vb. eğitimler olmak üzere 14 farklı alanda derslerimiz bulunuyor. Ayrıca eğitim süresince farklı kitaplar okunup tahlili gerçekleştiriliyor.

SGA programını başarıyla tamamlayan katılımcılar ne gibi kazanımlar elde ediyor ve program sonunda bu katılımcılara hangi fırsatları sunuyorsunuz?

BAŞER: Öncelikle 3 aylık eğitim süresi boyunca katılımcılarımız eğitim aldıkları alanlarda çeşitli beceriler kazanıyor. SGA programı kişinin kendini tanıması ve yeteneklerini keşfetmesine imkân sağlıyor. Bu süreçte kişi kendi artı ve eksilerini görüp ilgi alanlarını keşfedebiliyor. Ayrıca yapılan düzenli okumalar sayesinde katılımcılar okuma alışkanlıklarını geliştiriyorlar. Yine katılımcılar bazı gönüllülük çalışmalarında ve yardım faaliyetlerinde bulunabiliyorlar. Bunun daha bereketli bir hayat için önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca programı başarılı bir şekilde tamamlayan katılımcılarımıza, gerek staj gerekse iş konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak tüm bu dersler ve okumalar sonucunda bir Müslüman gencin hem manevi hem de maddi olarak en azından temel düzeyde bir yetkinlik kazanacağını düşünüyoruz.

Hüdâyi Sosyal Girişimcilik Akademisi yeni dönem ön kayıtlar www.sga.org.tr adresinden yapılabilir.

İletişim: Bünyamin Yamanarda - 0506 152 26 08

Kaynak: Altınoluk Dergisi

İslam ve İhsan

GELECEĞİN SOSYAL GİRİŞİMCİ LİDERLERİ OLMA FIRSATI

Geleceğin Sosyal Girişimci Liderleri Olma Fırsatı

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Bulunmaz nimet... Bu fırsatı tüm gençlerimize tavsiye ediyorum. Aileleri teşvik ederler inşallah

    Selamün aleyküm Muhterem abiler,SGA Akademisinin tanıtımını görünce ilk ticaretinin üzerinden 35 yıl gecmiş ve bir fiil yaklaşık 22 yıldan beri ticaretin içinde ki esnaf olarak yüreğim tabiri caizse pırpır etti,işi gücü bırakıp Allah yolunda koşturmak geldi içimden lakin yaşımın 42 olmasının bu tür eğitimler için çok geç olduğunu başvuru şartlarını okuduktan sonra, en fazla 27 yaşında olma zorunluluğunu görünce anladım, Hak olan davaya gönül vermiş gençlere imrendim.Allah c.c. sayılarını artırsın.Muhterem abiler veya ablalar bildiğiniz gencler varsa teşvik edin,yürekten anlatın ki "Evvela Derviş sonra Cengaver Yiğitlerimiz" çoğalsın.

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.