TEFEKKÜR

HUZURUN İLACI BURADA!

Yaşadığımız bu fânî hayat, ilâhî imtihan hikmetine binâen, bâzen kahır bâzen de lûtuf tecellîlerin ...

AKIL, VAHYİN YARDIMINA MUHTAÇ!

Felsefî düşünce mahsullerinin bütünüyle yanlış olduğu söylenemez. Zira filozoflar da hayat ve kâin ...

PSİKOLOJİ RÛHUN MÂHİYETİNİ ÇÖZEBİLİR Mİ?

Akılla pek çok ilâhî hakîkat kâmil mânâda kavranamayacağı içindir ki İslâm, “gayba îmân”ı emreder. ...

HER ŞEYİ AKILLA İZAHA KALKIŞANLARA KARINCA HİKAYESİ

Filibeli Ahmed Hilmiʼnin A‘mâk-ı Hayâl adlı eserinde, beşerî aklın kifâyetsizliğine dâir bir hikây ...

İKİ ATEŞ ARASINDA YAŞIYORUZ

Cenâb-ı Hak, insanın kâinatı boş ve kavrayışsız bir nazarla değil; hikmeti idrâk edecek bir dirâye ...

NEML SÛRESİNDEKİ TEFEKKÜR İZLERİ

Neml Sûresinde, Kur’ân’ın hikmet sahibi ve her şeyi bilen Cenâb-ı Hak tarafından gönderildiği îzah ...

TEFEKKÜR VESİLESİ RÜZGARLAR

Atmosfer; sıcaklık, basınç, nem değeri ve içinde cereyan eden hâdiseler bakımından farklı tabakala ...

GAYBIN ANAHTARINI BOŞUNA ARAMA

Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok âyetinde Cenâb-ı Hakk’ın nihâyetsiz ilmine temas edilerek insanlar tefekkü ...

EŞYANIN YARATILIŞINDA Kİ HİKMET

Şu âlemde her şey bir hikmet ve fayda için yaratılmıştır. Güneş ve Ay’ın ışığıyla dünya üzerind ...

ALLAH İLE SOHBET ETMEK İSTER MİSİN?

Cenâb-ı Hakk’ın bize olan en büyük lûtufları, bunca mahlûkât içinde “insan” olarak yaratılıp, müsl ...