TEFEKKÜR

TEFEKKÜR VESİLESİ RÜZGARLAR

Atmosfer; sıcaklık, basınç, nem değeri ve içinde cereyan eden hâdiseler bakımından farklı tabakala ...

GAYBIN ANAHTARINI BOŞUNA ARAMA

Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok âyetinde Cenâb-ı Hakk’ın nihâyetsiz ilmine temas edilerek insanlar tefekkü ...

EŞYANIN YARATILIŞINDA Kİ HİKMET

Şu âlemde her şey bir hikmet ve fayda için yaratılmıştır. Güneş ve Ay’ın ışığıyla dünya üzerind ...

ALLAH İLE SOHBET ETMEK İSTER MİSİN?

Cenâb-ı Hakk’ın bize olan en büyük lûtufları, bunca mahlûkât içinde “insan” olarak yaratılıp, müsl ...

BİLGİLER DUYGULARI UYANDIRIRSA NE OLUR?

Hakîkate ulaşmak, ancak tefekkür ve istidlâl ile mümkündür. Delilleri, yani ilâhî kudret nakışları ...

DÜŞÜNÜRSEN O'NU BULURSUN

Çevremizde gördüğümüz farklı varlıkların aslı hep aynıdır. Hepsi de maddeden vücûda gelmiştir. Far ...

YAKLAŞ VE ARIN, ARIN VE YAKLAŞ

Bu âlemde zerreden kürreye kadar ne varsa, hepsi ilâhî bir sanat hârikasıdır. Her tarafta insan id ...

ORTAK AKIL YETERLİ Mİ?

Allâh’ın kitâbı Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamber Efendimiz’in hadîs-i şerîflerinde; inceleme, araştırma ...

İŞTE AKLIN İFLASI

Kadim Yunan’da aklın zaafını gösteren tipik bir hâdise yaşanmıştır. Bir genç, hukuk tahsil etmek i ...