TEFEKKÜR

KULLUK TAHSİLİMİZ, ECEL TASDİKNÂMESİYLE SON BULACAK

Hepimiz, ilâhî imtihan diyârı olan bu cihan mektebinin talebeleriyiz. Kulluk tahsilimiz, ecel tasd ...

TEFEKKÜR BÜTÜN HAYIRLARIN ANAHTARIDIR

Tefekkür, zikir ve murâkabe ile hakîkate ulaşabilmek için, elde edilen bilgilerin tatbiki lâzımdır ...

NEDEN ÇİFT YARATILDIK?

Vahdeti yalnız kendisine has kılan Allah bütün mahlûkâtı çift olarak yaratmıştır. Nitekim âyet- ...

ATEİSTLERİ BİLE SECDEYE KAPATACAK AYET

Kuran-ı Kerim, bilim adamlarının daha yeni yeni keşfettiği; insanın yaratılış safhalarını, röntege ...

"GERÇEK KÖRLER KALP GÖZLERİ GÖRMEYENLERDİR"

Bu kâinatta zerreden kürreye kadar var edilen her şey, ilâhî bir sanat harikası ve ilâhî kudretin ...

VÜCUT FABRİKASINI ÇALIŞTIRAN KİM?

Yüce Rabbimiz insanı öylesine muhteşem yaratmıştır ki, zamanımızdaki yüksek ilim ve teknoloji sâye ...

AKL-I SELÎM'E NASIL ULAŞABİLİRİZ?

Tarih şahittir ki, kendi akıllarının dar hududunda hapsolmuş bulunan Firavun, Nemrut, Atillâ, İske ...

İNSAN, AKLI İLE HER İSTEDİĞİNİ YAPABİLİR Mİ?

Akıl, iki uçlu bir bıçak gibidir. Hayra da vasıta olabilir şerre de. Onunla cinâyet de işlenebilir ...

FEYLESOFLAR HAKÎKATİ BİLEBİLİR Mİ?

Feylesoflar, çeşitli zaaflarla mâlûl ve kudreti mahdut akıl ve hisleriyle hakîkati bulabilecekleri ...

İSLAM'IN SUNDUĞU FİİLÎ KISTAS MÜKEMMELLİĞİ

Esâsen, insanlık tarihi boyunca hiçbir filozofun görüşlerini hayatına tatbik ederek saâdet ve selâme ...