Tasavvuf

TASAVVUFTA KEŞİF VE KERAMET

Tasavvuf; her şeyden önce, hayatı Kurʼân ve Sünnet istikâmetinde tanzim edebilme gayretidir. Ây ...

TASAVVUFTA ZİKRİN ÖNEMİ NEDİR?

Cenâb-ı Hak; “Ey îmân edenler! Allâh’ı çokça zikredin.” (el-Ahzâb, 41) buyurarak her vesîleyle ken ...

TASAVVUF, KUR’ÂN ve SÜNNET’LE KEMÂLE ERMEKTİR!

  İslâmʼın hedeflediği “kâmil bir insan” seviyesine nâil olabilmek için, dînî hayatı; madde ...

REHBERLERİN EN ÖNEMLİ ÇİZGİSİ

Altınoluk Dergisi yazarlarından Prof. Dr. Süleyman Derin Kur'ân ve sünnet çizgisinde maneviyatın yap ...

MÜRŞİD-İ KÂMİL'E DUYULAN İHTİYAÇ

Mürşid kalp ve ruh doktorudur.1 Peygamberimiz (s.a.v.)’in ahlâkıyla ahlaklanmış bir mürşide duyula ...

MÜRŞİD-İ KÂMİL'E İNTİSAB ETMENİN FAYDASI!

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de sahih ve gayr-ı sahih tarikatlar bulunmaktadır. Es’ad Efendi, sa ...

HAKİKİ MÜRİD NASIL OLMALI?

Merhum Sâdık Dânâ -rahmetullahi aleyh-'in kaleme almış olduğu ve her ay Altınoluk Dergisi'nde yayı ...

"MECAZÎ AŞK" VE "HAKİKÎ AŞK" ARASINDAKİ FARK

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi bugünkü gündeminde "hakiki aşk" ve "mecazî aşk" konularına d ...

MÜSLÜMANIN KENDİSİYLE İMTİHANINDA "TASAVVUF" ÇIKTI!

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin yeni eseri "Müslümanın Kendisiyle İmtihanında Tasavvuf", ...

MÜRÎD, MÜRŞİDİNİ GEÇER Mİ?

Kulu, yaratılışındaki esas gâye ve maksada ulaştıran her türlü yol ve vâsıta, bir vesîledir. Allâh’a ...