Tasavvuf

MÜSLÜMANIN KENDİSİYLE İMTİHANINDA "TASAVVUF" ÇIKTI!

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin yeni eseri "Müslümanın Kendisiyle İmtihanında Tasavvuf", ...

MÜRÎD, MÜRŞİDİNİ GEÇER Mİ?

Kulu, yaratılışındaki esas gâye ve maksada ulaştıran her türlü yol ve vâsıta, bir vesîledir. Allâh’a ...

A'MÂK-I HAYAL: RACİ'NİN HİDAYETE ERİŞİ

Metaryalist bir kafa yapısı ile yetiştikten sonra zihninde tabii bir surette tevarüd eden metafizi ...

İNSANIN KARAKTERİNİ ETKİLEYEN İKİ ŞEY

Beslenme ihtiyacı karşılanırken gıdaların helâl olması, insanın manevî istikameti için çok mühim b ...

TASAVVUF'UN TÂRİFLERİ

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin kaleminden tasavvuf târifleri: "Tasavvuf, Allah Teâlâ il ...

MÜ'MİN, GÂFİLLERLE BİR ARAYA GELMEMELİ

Muhabbetle yaklaşılan sâ­lih kim­se­ler­den gö­nül­le­re hu­zur ve fe­rah­lık ak­set­ti­ği gi­bi, ...

ZÂLİM VE FÂSIKLARDAN UZAKLAŞMAK

Bir mü’min için Hak dostları ve sâlihlerle beraber ve hemhâl olabilmek, tâlihlerin en büyüklerinde ...

"ALLAH'IM SENİ ZİKREDENLERİN MECLİSİNDEN BİZİ AYIRMA!"

Zikir ehlini nîmet bilip onlarla ünsiyet etmek ve onların meclislerine devam edip zikir halkaların ...

DÎNİNİ KİMDEN ÖĞRENDİĞİNE DİKKAT ET!

Kendi yaşayışlarında Kur’ân ve Sünnet’e riâyet hassâsiyeti bulunmayan kimselere -velev ki onlar ha ...

TEZKİYE NEDİR?

Tezkiye, bütün duyguların îman süzgecinden geçirilerek arındırılması, âdeta rafine edilip temiz ve ...