Tasavvuf

"tasavvufun Özü" Nedir?

Tasavvuf, özü itibariyle gönül âlemimizin selîm (temiz, şeffaf, berrak, hastalıksız) bir hâle gelip, mârifetul­lâh (Allâh’ın kalb ile tanınması) ve muhabbetullâ

Bir Kumarbazın Vesile Olduğu Azim

Bahâuddin Nakşibend Hazretleriʼnin olumsuz bir durumdan dersler çıkardığı ibretlik bir hikâyeyi istifadenize sunuyoruz.

Geçmiş Zaman Olur Ki, Hayâl-î Cihan Değer

Dünyada 16. asra “Türk Asrı” denilmiştir. Bunun sebebi, sadece bu asrı dolduran askeri ve siyasi başarıların şa’şaa ve debdebesi değildir. Bilâkis onlarla birli

İslam'ın Tebliğinde Tasavvufun Rolü

İnsanlığın hidâyet ve ıslâhı, akıl ve mantıktan ziyâde, kalbe ve vicdâna hitâb eden, gönlünü bir rahmet dergâhı hâline getirmiş ârif zâtların, hâl ve kāl ile ya

Tasavvufsuz Olmaz mı?

Altınoluk Dergisi'nin tasavvuf ve maneviyat üzerine Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile gerçekleştirdiği mülakatı istifadenize sunuyoruz.

Kemâle Nasıl Erilir?

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi kemale ermek için aşılması gereken 3 merhaleyi anlatıyor. [Video 2 dk.]

Sünnet Dışındaki Hayat Tarzlarında Hayır Yoktur!

Cenâb-ı Hak, kâmil insan modelini en mükemmel şekliyle Peygamber Efendimiz’in şahsında insanlığa sergilemiştir. Dolayısıyla en büyük rehberimiz, örneğimiz ve mü

Veli Nedir? Velâyet Nedir? Tevhid Nedir?

Velî, “türbe ve hırka sahibi olan” demek değildir. “Dervişlik olaydı tâc ile hırka, Biz dahî alırdık otuza-kırka.” diyen Yunus bu husûsu ne güzel ifâde etmiştir

Kalbin Gıdası - Kalbin Helâki

Cenâb-ı Vâcibü'l-Vücud'un milyarlarca kulu olduğuna göre, her kuluna tecellisi ayrıdır, milyarlarca kimsenin bu bakımdan bilgi ve imanları müsavi değildir, aynı

Cennetten Vazgeçmek Mümkün mü?

Yüce Rabbimiz Kuran-ı Kerim’inde biz müminleri cennetine davet etmekte, orada bizler için hazırladığı pek çok nimetten bahsetmektedir. Altından ırmaklar akan ba