HANIMCA

AİLE KALESİ DÜŞMESİN | Genç Dergisinin Osman Nuri Topbaş Hocaefendi İle Mülâkatı

Aile ciddi bir şekilde tehdit altında ve tüm değerlerimiz yavaş yavaş siliniyor. Peki aileye savaş açanlar, aile kavramını ortadan kaldırmak isteyenler kimler?

Âhirette Mutsuz Olmanın İlk Sebebi

Sâlih bir anne-babanın en belirgin özelliği nedir? Bir babanın en mühim vazifelerinden biri ne olmalıdır? Âhirette mutsuz olmanın ilk sebebi nedir?

Çocuk Sahibi Olamayan Çiftlerin Psikolojisi Nasıl Olur?

Nimet nasıl olur da mihnete dönüşebilir ki? Anne-babanın yolunu gözlediği, canından bir parça olarak gördüğü, her şeyden ve herkesten sakındığı evlâdı nasıl onu

Çocuklar Tatilde Ders Çalışmalı mı?

Tatilde, çocuklar ders çalışmalı mı? Anaokuluna ve 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfa gidecek öğrenciler yaz tatilini nasıl değerlendirmeli? Öğrencilerin sınıf seviyelerin

Akraba Ziyaretinin Önemi

İslam’da akraba ziyaretinin önemi nedir? Akraba ziyaretleri neden önemlidir? Peygamber (s.a.s.) Efendimiz akrabalarına nasıl davranırdı? Akraba hakları ile ilgi

Kardeşlerimize Karşı Görevlerimiz

Kardeşlerimize nasıl davranmalıyız? Kardeşlerimize karşı görev ve sorumluluklarımız nelerdir?

Anne ve Babamıza Karşı Görevlerimiz

Anne ve babamıza nasıl davranmalıyız? Anne ve babamıza karşı görev ve sorumluluklarımız şunlardır...

4-6 Yaş Kur'an Kurslarında 1,5 Milyona Yakın Çocuk Mezun Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı tamamlandı. Kurslardan 1,5 milyona yakın çocuk mezun oldu.

Cizre'de 4 Öğrenci 8 Ayda Hafız Oldu

Şırnak Cizre'de hafızlık eğitimi alan 4 öğrenci 8 ay gibi kısa sürede hafızlığını tamamladı.

Evin Bereketi Neden Yok?

Son zamanlarda "Evimin bereketi kalmadı" diye hayıflanan insanların sayısı artıyor. Peki evin veya yemeğin bereketi neden kesilir? Evin bereketini art

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.