HANIMCA

Şiddet İçeren Dijital Oyunlar Çocuklarda Ayrımcı Kişilik Gelişimine Neden Olabiliyor

Hayatımızın her geçen gün daha da içine giren dijital dünyanın, çocuk gelişimindeki rolünü uzmanlar değerlendiriyor.

Bütün Değerleriyle Aileyi Korumak ve Geleceğe Taşımakla Yükümlüyüz

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Aile ile İlgili Güncel Meseleler Çalıştayı"nda konuşan Diyanet İşleri Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bizler, bü

Mehir Nedir? Mehir Neden Verilir?

Mehir nedir? Mehir neden ve ne zaman verilir? Mehirin önemi nedir? Mehir ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Çocuk Terbiyesinde Örnek Davranışlar

Çocuk nasıl yetiştirilir? Çocuk terbiyesi nasıl olur? Merhum Musa Topbaş Efendi’nin çocuklarına ve çocuk terbiyesine verdiği önem...

6. Sınıf Öğrencisi Yusuf İslam İlk Bursunu Camiye Bağışladı

Van Tuşba'da 6. sınıf öğrencisi Yusuf İslam Araci, bursluluk sınavını kazanarak ilk bursunu camiye bağışladı.

Kadının Giyimi Nasıl Olmalı?

İslam’a göre Müslüman kadının giyim kuşamı nasıl olmalıdır?  Kadınlar nasıl örtünmeli?

Çocuğa Yapılabilecek En Büyük İyilik: Eşinizle İyi Geçinin

Çocuğumuza yapılabilecek en büyük iyilik eşimizle iyi geçinmektir. Peki sağlıklı bir aile ilişkisi için yapılması gerekenler nelerdir? Erkek ve hanımların özell

Konya'da LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Aile Yürüyüşü Düzenlendi

Konya'da sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla "LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Aile Yürüyüşü" düzenlendi. Ailelerin yoğun bir katılımıyla gerçekl

Ahir Zaman Yangınları

Ahir zaman yangınları neler? Nelere dikkat etmeliyiz?

Aile Yapımıza Karşı Tehditler

Ailenin görevleri arasında neler vardır? Aile neden küreselcilerin hedefinde? Ahlaki değerlere saldırı ve sosyal medyadaki tehlikelere karşı ailelere düşen göre

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.