İhramdaki Biri Nasıl Giyinmelidir?

Peygamberimiz (s.a.v) ihrama giren birinin nasıl giyinmesini söylemiştir? İhramdaki birisi nasıl giyinir? İhramdaki kimse neleri giyemez? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle buyurur:

“Bir kişi Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’den:

«‒İhrâma giren (kimse) ne giyer?» diye sordu.

Allah Rasûlü (s.a.v) şöyle buyurdular:

«‒Gömlek giymez, sarık sarmaz; don ve burnus giymez; vers veya za’ferânla boyanmış bir elbise de giymez. Na’leyn (terlik) bulamadığı takdîrde mest giysin ve mestleri topuklara varıncaya kadar kessin!».” (Buhârî, İlim, 53)

BU HADİSTEN NE ANLAMALIYIZ?                     

Burnus: Başlığı kendisine yapışık elbise, kapşonlu elbise.

Vers: Cehrî, Yemen Za’ferânı. Kendisiyle elbise boyanan sarı bir bitki.

Za’ferân: Kendisiyle elbise boyanan bir bitki.

Ashab-ı kiram bazen Peygamber Efendimiz’e bir mevzu hakkında sual sorar, Efendimiz (s.a.v) ise muhtelif sebep ve hikmetlerle onu başka bir istikamete yönlendirirlerdi. Mevzuun, sual sorana daha ziyade fayda sağlayacak yönlerine temas ederlerdi. Yâni gayeye daha uygun ve faydalı olduğu için muhatabın beklemediği ve sualiyle talep etmediği yönde cevap verirlerdi. Buna belâgatta “uslûb-i hakîm” denmektedir.

Burada sorunun cevabı çok uzun ve kapalı olacağından, Efendimiz (s.a.v) soru soranın işini kolaylaştırmak ve mevzuyu daha iyi anlamasını sağlamak için farklı yönden cevap vermişlerdir.

Mevzuya hâkim olan hoca, bu metodu kullanarak talebesini daha kolay ve daha güzel yetiştirir. Onu lüzumsuz şeylerle meşgul olmaktan kurtarır ve hedefe, yorulmadan ulaşmasını sağlar.

Bir âlimin, Allah’ın hudutlarına riâyette bir gevşekliğe sebebiyet vermeyecek durumlarda, insanların istifâde edeceği ve rahatlayacağı kolaylık yollarını göstermesi gerekir.

PEYGAMBERİMİZİN TAYİN ETTİĞİ İHRAM YERLERİ

PEYGAMBERİMİZİN TAYİN ETTİĞİ İHRAM YERLERİ

İHRAM NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

İHRAM NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle