Allah'ın İnsanlara Verdiği Az Bilgi

Allah'ın insanlara ruhla ilgili verdiği bilgileri Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Abdullah bin Mes’ûd (r.a) şöyle buyurur:

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) ile birlikte bir gün Medîne harâbelerinde yürüyorduk. Efendimiz (s.a.v) hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. Derken bir kaç yahûdîye tesâdüf etti. Bir kısmı, diğerlerine:

«‒Ona rûhu sorun!» dedi. Bir kısmı da:

«‒Ona bir şey sormayın, belki o hususta hoşlanmayacağınız bir şey söyler.» dedi.

Bâzıları ise:

«‒Mutlaka soracağız.» dediler. Derken biri kalkıp:

«‒Yâ Ebe’l-Kâsım, rûh nedir?» diye sordu.

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) sükût buyurdular. Kendi kendime: «Ona şüphesiz vahiy geliyor.» diyerek (yanından) kalktım. Vahiy hâli geçince:

«Sana rûh nedir diye soruyorlar. Onlara de ki: Ruh Rabbimin emri cümlesindendir. Onlara ancak pek az bir ilim verilmiştir.»(el-İsrâ, 85.) âyet-i kerimesini tilâvet buyurdular. (Buhârî, İlim, 47)

BU HADİSTEN NE ANLAMALIYIZ?

Hadîsin râvîlerinden A’meş’in kıraatine göre âyet-i kerîmenin sonu “Onlara ancak pek az bir ilim verilmiştir. şeklindedir. Mütevâtir ve meşhur kıraate göre ise “Size ancak pek az bir ilim verilmiştir.şeklindedir.

Nice ilimler vardır ki Cenâb-ı Hak onları ne bir peygamberine ne de diğer kullarından birine vermiştir. Peygamberler dâhil bütün mahlûkâtın ilmi, Allah’ın ilmi yanında deryadan bir damla mesâbesinde bile değildir.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle