Farsça Dersleri | Farsça Öğreniyorum

Farsça öğrenmek ister misiniz? Farsçada kaç harf vardır? Farsça nasıl öğrenilir, yazılır ve okunur? Prof. Dr. Necdet Tosun Hoca’nın anlatımıyla hazırlanan ve İLAM TV’de yayınlanan Farsça derslerini okurlarımız için derledik.

Farsça, Hint–Avrupa dil âilesinden olup yapı bakımından ön eklemelidir. Farsçada 32 harf bulunur.

FARSÇA NEREDE KONUŞULUR?

 Dünya çapında yaklaşık 130 milyon kişi Farsça konuşmaktadır ve bunlardan 70 milyonunun ana dili Farsçadır.

İran, Afganistan (Peştuca ile birlikte) ve Tacikistan’ın resmi dili Farsçadır. Özbekistan, Kazakistan’ın bazı bölgeleri, Kırgızistan, Türkmenistan, Rusya, Pakistan, Çin ve Türkiye’de, Farsça azınlık gruplarının kullandığı bir dildir. Özellikle ABD, İsrail ve Bahreyn olmak üzere, dünyanın pek çok yerindeki göçmen grupları da Farsça konuşur.

Farsçanın bir önemli özelliği ise, Arapçanın baskın özelliğine direnebilmiş olması ve Ortadoğu ve Orta Asya bölgesinde varlığını sürdürebilmiş bir dil olmasıdır.

Osmanlı hükümdarları ve Hindistan’da Babürlüler, bütün bölge yabancı işgalinde olduğu zamanlarda bile Farsçayı saray ve yazışma dili olarak kullanmışlardır. Farsçanın dirençli olmasının nedeni, çoğu zaman edebiyatına ve bu dilin tanımlama gücünün yüksek düzeyde olmasına bağlanmaktadır.

FARSÇADAN ALINAN SÖZCÜKLER

Başka dillerde kökeni Farsçadan olan bazı sözcükler vardır.

Örneğin:

  • pazar: bāzār.
  • karavan: kārewān.
  • İngilizcede “magician” olarak bilinen sihirbaz sözcüğü: moġ.
  • İngilizcede “paradise” olarak bilinen cennet sözcüğü: pardis.

FARSÇA YAZININ BAZI ÖZELLİKLERİ

Farsça yazı, Arap alfabesi gibidir. Arapça gibi, bitişik yazılır ve sağdan sola yazılır ve okunur. Arap alfabesindeki 28 harfe ek olarak Farsçada p, g, ž ve č harfleri mevcuttur. Ancak Tacikistan’da Kiril alfabesi kullanılır.

FARSÇA BAZI İFADELER VE SAYILAR

SÖZDİZİMİ

Farsçada, fiil cümlenin sonunda gelir. Onun dışında, sözcüklerin sıralaması, cümlede öncelikli önem taşıyan kelimelere göre yapılır. En önemli öğe, ki bu genellikle öznedir, her zaman cümlenin başına gelir. Eğer bir soru cümlesi, soru sözcüğü ile başlamıyorsa, o cümlenin soru olduğunu sesin tonlamasından ya da bağlamdan anlamanız mümkündür. Yazı dilinde soru işareti, ünlem işareti, tırnak işareti ve bazen de noktalama işareti kullanılmayabilir.

FARSÇA DERSLERİ

İslam ve İhsan

OSMANLICA DERSLERİ | OSMANLICA ÖĞRENİYORUM

Osmanlıca Dersleri | Osmanlıca Öğreniyorum

ÜCRETSİZ ARAPÇA DERSLERİ

Ücretsiz Arapça Dersleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.