ANNE VE BABAYA BAKMAK İBADET MAKAMIDIR

Anne ve babanın evladı üzerindeki hakları nelerdir? Bir evlat, anne ve babasına nasıl hizmet etmelidir? 

Mâlik bin Rebia -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Rasûl-i Ekrem’in huzurunda bulunuyorduk. Benî Seleme’den bir kişi gelerek, Rasûl-i Ekrem efendimize:

Anne ve babam öldükten sonra, onlar için yapabileceğim bir iyilik daha var mıdır? diye

Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-:

“Evet onlar için dua ve istiğfar etmek, verdikleri sözü yerine getirmek, dostlarına ikram etmek yakınlığı onlar vasıtasıyla olan kimseleri ziyaret etmek, ikramda bulunmaktır” buyurdu. (Ebû Dâvûd, ibni Mâce, İbn Hibban)

Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- efendimizin huzuruna bir adam geldi ve:

– Ya Rasûlallah, anam iyice ihtiyarladı. Ben onu kendi ellerimle yediriyor, içiriyor, sırtımda taşıyorum. Hâsılı her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Mükâfata hak kazandım mı? dedi.

Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- cevaben:

– “Hayır, bu senin yapdıkların, ananın senin üzerindeki haklarının yüzde birine bile karşılık değildir. Fakat sen iyilik ediyorsun. Allah sana, bu az iyilik karşılığında çok sevab verir” buyurdular. (Tenbihu’l-Gafilîn’den)

Yemen’den bir kişi Rasûl-i Ekrem efendimize gelerek:

– Ya Rasûlallah! Cihad etmek istiyorum, dedi. Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-:

– Yemen’de annen, baban var mı? diye sordu. Adam:

– Evet var, Ya Rasûlallah! dedi.

Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-:

“Anne ve babana dön de izin iste. Müsaade ederlerse cihad et. Etmezlerse gücün yettiği kadar onların hizmetine devam Çünkü imandan sonra seni Allah’a ulaştıracak amellerin en hayırlısı odur.” (Ahmed ve ibni Hibbân’dan)

“Anaya babaya hizmet, itaat ve ihsan sebebiyle Cenâb-ı Allah insanın ömrünü müzdâd buyurur, yani vücûduna sıhhat, kalbine genişlik ihsan ederde enfâsrı mâdûdesini (sayılı nefeslerini) az bir zamanda ikmal ” (Camiu’s-sağîr)

“Allah’ın rızâsı ebeveynin rızasında, gazabı da gazablarındadır.” (Camiu’s-sağir)

“Anaya, babaya muhabbetle bakmak evlâd için ibadet makamındadır.” (Menâvi)

Kaynak: Sadık Dânâ, Aile Saadeti, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle