Almanya’da 54 Bin Öğrenci İslam Dersi Alıyor

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde İslam’la ilgili din dersi alan öğrencilerin sayısı iki sene öncesine göre 12 bin artarak 54 bin oldu.

Almanya’da Medya Entegrasyon Hizmetleri (Mediendienst Integration) isimli kuruluşun Pazartesi günü yayınladığı raporda, Almanya’da 2017-2018 okul döneminde İslam’la ilgili din dersi alan öğrencilerin sayısının 54 bin olduğu açıklandı. Rapor bu rakamın 2015-2016 yılında 42 bin civarında olduğunu aktardı.

Medya Entegrasyon Hizmetleri Almanya’nın 16 eyaletinden elde ettiği verilere dayanarak hazırladığı rapora göre, ülke çapında 54 bin civarında öğrenci 880 kadar okulda İslam ile ilgili din dersi alıyor. Bu rakama ek olarak yaklaşık 800 öğrenci de Alevilik ile ilgili din dersi alıyor.

Rapora göre Almanya’da dokuz eyalette okullarda genel İslam din dersi verilirken iki eyalette öğrenciler mensup oldukları mezhebe göre din dersi alabiliyor. Ülkenin beş eyaletinde ise İslam’la ilgili hiçbir ders verilmiyor. İslam’la ilgili derslerin en fazla verildiği eyaletler Bavyera ile Kuzey Ren-Vestfalya. İslam ile ilgili din derslerinin bulunduğu eyaletlerde bu derslerin kimler tarafından verildiği ve derslerde nelerin okutulacağı gibi konular eyaletten eyalete farklılaşıyor.

MÜFREDATIN OLUŞTURULMASI EYALETLERE GÖRE FARKLI

Kuzey Ren-Vestfalya’da yarısı eyalet Kültür Bakanlığı tarafından atanan temsilcilerle diğer yarısı Müslüman dernekleri temsilcilerinden oluşan kurul, okullarda okutulacak din derslerinin içeriğini ve bu dersleri kimin vereceğine karar veriyor. Baden-Württemberg eyaletinde ise Müslüman derneklerinin de temsil edildiği kurul, okul aile birlikleri tarafından yürütülen projelere eşlik ediyor.

Hessen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde resmi kurumlar ile aralarında Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’nin (DİTİB) de dahil olduğu İslam dernekleri birlikte derslerde nelerin öğretileceğine karar veriyor. Bavyera ile Schleswig-Holstein eyaletlerinde ise İslam diniyle ilgili teolojik bilgilerin verildiği dersler resmi kurumların sorumluluğunda yer alıyor ve Müslüman dernekleri bu sürece dahil edilmiyor.

Berlin’de ise İslam’la ilgili din dersi aslında bir ders olarak okullarda okutulmuyor. Berlin’deki camilerin bağlı olduğu İslam Federasyonu sorumluluğunda olan din dersleri okuldaki derslere ek olarak görülüyor ve bu derslere katılım gönüllülük esasına dayanıyor. Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde ise pilot projeler uygulanıyor.

MEZHEBE GÖRE DİN DERSİ

Hamburg ve Bremen’de öğrencilerin bağlı olduğu mezhebe göre din dersi veriliyor. Hamburg’da bu dersler Protestan Kilisesi tarafından organize edilirken Bremen’de bu görevi eyalet yönetimi üstleniyor. Almanya’nın doğusunda yer alan Saksonya, Saksonya-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern ve Brandenburg eyaletlerinde ise ne İslam’la ilgili genel din dersleri ne de mezheplere göre dersler veriliyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.