ZİR BİN HUBEYŞ’İN (R.A.) HAYATI

Peygamber Efendimiz döneminde yaşadığı halde onu göremeyen kişi; Zir İbni Hubeyş’in (r.a.) kısaca hayatı...

Zir bin Hubeyş (r.a.) Muhtemelen hicretten 39 veya 40 yıl önce (milâdî 583 veya 584) Kûfe’de doğdu. Benî Esed b. Huzeyme’ye mensup olan Benî Gādire ailesindendir. Ayrıca Ebü’l-Mutarrif künyesiyle de zikredilmiştir. Hem Câhiliye devrinde hem İslâm döneminde yaşadığı halde Resûl-i Ekrem’i görmediği için muhadram tâbiîlerden sayılmıştır. (Diyanet Anskilopedisi)

Zir İbni Hubeyş’in (r.a.) çölde yaşayan bir bedevî idi. Hem Câhiliye hem de İslâm devrinde yaşadığı hâlde Hz. Peygamber’i görememişti. Fakat Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Osman, Übey İbni Kab (r.a.) gibi büyük sahâbîlerle görüşmüş ve onlardan hadis rivayet etmiştir.

Zir, ashâb-ı kirâmla görüşmek üzere Medine’ye geldiği zaman, Safvân İbni Assâl (r.a.) ile de görüştü ve ona Resûl-i Ekrem’i görüp görmediğini sordu. O da Hz. Peygamberle birlikte on iki gazveye katıldığını söyledi.

Müslüman olduktan sonra hayatı değişen Zir İbni Hubeyş (r.a.) hadis ve kırâat ilimlerinde üstattı. Güvenilir bir muhaddisti. Rivayet ettiği hadisler Kütüb-i Sitte’de yer almıştır.

Kaynaklarda gerek Zir’in (r.a.) ve gerekse Peygamber Efendimiz’den yirmi hadis rivayet etmiş olan Safvân İbni Assâl’in (r.a.) hayatları hakkında fazla bilgi yoktur. Zir (r.a.) 82 (701) tarihinde 120 yaşında vefat etti.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

SAHABENİN ÜÇER KEZ TEKRAR ETTİĞİ SÖZLER

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle