Yüzakı Dergisinin Ocak 2021 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 191. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Ocak 2021 sayısı “Sadece Bir Akşam veya Kuşluk Vakti” kapağıyla yayınlandı.

“Sadece Bir Akşam veya Kuşluk Vakti” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 191. sayısı şu şekilde takdim edildi.

SADECE BİR AKŞAM VAKTİ VEYA KUŞLUK VAKTİ

“Kıyâmeti gördükleri gün onlar, sanki dünyada) sadece bir akşam vakti veya kuşluk zamanı (kalmış gibidirler.” (Bkz. en-Nâziât, 46)

Dünya hayatının hem değerini hem değersizliğini ifade eden ilâhî haber.

Şöyle ki;

Şu dünya hayatı; elde etmek ve safâsını sürmek için çırpınmaya değmez. Çünkü;

Sadece bir akşam veya kuşluk vakti...

Diğer taraftan, onu değerlendirmek için müthiş de bir teşvik. Ebedî hayatı kazanmak için yorulup terleyeceğin bütün vakit, aslında;

Sadece bir akşam veya kuşluk vakti...

Yine, bu gayret içinde karşılaşacağın fedâkârlıklar, imtihanlar ve meşakkatler gözünü korkutmasın, bütün sabredeceğin, tahammül edeceğin vakit de;

Sadece bir akşam veya kuşluk vakti...

Mîlâdî takvimlerin yıl hânesinde bir değişiklik daha oldu. Bütün dünyayı sarsan hâdiseleriyle yaşadığımız 2020’yi geride bıraktık, 2021’e başladık. Vefat haberleriyle üzülüyor, yoğun bakım haberleriyle ürperiyor, kendimiz ve yakınlarımız adına da tedirgin oluyoruz. Aylardır hayatı hiç alışkın olmadığımız tedbirlerle yaşıyoruz. Tevekkülümüzü kuvvetlendirmek, ömrün değerlendirilmek için var olduğunu unutmamak ve ölüm hakikatiyle de barışık yaşamak için akîdemizde saklı mânevî telkinlerimizi hatırlamamız lâzım.

Asıl mesele, ecelin ne zaman geleceğinden ziyade geldiğinde bizi nasıl bulacağı... Beyaz kundaktan, tahta kundağa oradan da mahşer meydanına uzanan yolculuğunda, gerçekten de bu ömür, «sadece bir akşam veya kuşluk vakti»... O hâlde, onun uzunluğu kısalığından çok daha ehemmiyetlisi, nasıl değerlendirildiği.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali Eşmeli; fânîlik hissiyâtını, âyetlerde bildirilen itiraflar çerçevesinde ortaya koydu.

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi; «İslâm’da Vakti Değerlendirmek» başlığı ile, ömrü ihyânın ehemmiyetini misallerle ifade etti.

«Kıssalardan Hisseler» bölümünde ise, «Kul Hakkı ve Ferâgat Ahlâkı»na dair ibretâmiz menkıbeler ve yaşanmış hâdiseler var. Şu kısacık dünya hayatından bir de bel bükecek hesaplarla gitmemek yani helâlleşmek zarûrî...

Kalemlerimiz; ömrün ihyâsına engel olan dengesiz korkuları, stresi yönetebilmek ve kabz hâlinde bastı aramanın yollarını ele aldılar. Son nefes endişesini ve yersiz kaygıları mîzâna vurdular.

Günlerin getirdiği bir mevzu da; Kur’ân’a olan edepsiz saldırılar oldu. Bir müslümanın dokunulmazlarını ve onlara dokunmaya kalkanlara nasıl tepki vermesi gerektiğini Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım Hocamız yazdı. Kur’ân’ın eşsiz ve cihanşümul üslûbuna dair yazılar da dosyamızda.

Dr. Naif Özkul, Necip Fazıl’a dair hâtıralarını kaleme aldı.

Aşıyı Avrupa’ya duyurmuş ve Pasteur’a hâmî olmuş ecdâdımızdan bugüne, niçin bugün sipariş kuyruğunda kaldık? «Satın almak varken üretmeye ne gerek var!» düşüncesinin mîâdı da 2020 ile beraber doldu.

Bizim şiirimiz de üç günlük dünyanın cismânî çerçevelerine sığmayacak kadar, mâverâî... Ötelere dair mısralarla...

Dergiyi temin etmek için tıklayın!

KUŞLUK (DUHA) NAMAZI NEDİR, NE ZAMAN KILINIR?

Kuşluk (duha) Namazı Nedir, Ne Zaman Kılınır?

KUŞLUK NAMAZININ SEVABI VE FAZİLETİ

Kuşluk Namazının Sevabı ve Fazileti

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER

Duha (kuşluk) Namazı İle İlgili Hadisler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.