TİN SURESİNİN OKUNUŞU, ANLAMI VE TEFSİRİ

Tin ne demek? Tin suresi Mekki midir, Medeni midir? Tin suresi ne zaman ve nerede nüzul olmuştur? Tin suresi kaç ayettir? Tin suresi ne anlatıyor? Tin suresinin okunuşu, anlamı ve tefsiri nasıldır? Tin suresi meali ve Arapça...

Tîn suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Tîn suresi, 8 âyettir. Tîn, incir demektir.

TİN SURESİ HAKKINDA BİLGİLER

  • Tîn Sûresinin Nüzûlü

Tîn sûresi, Mushaftaki sıralamada doksan beşinci, iniş sırasına göre yirmi sekizinci sûredir. Bürûc sûresinden sonra, Kureyş sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

  • Tîn Sûresinin Adı/Ayet Sayısı

Sûre adını 1. âyette geçen ve “incir” anlamına gelen tîn kelimesinden almıştır. Ayrıca “Ve’t-tîn” ismiyle de anılmaktadır.

  • Tîn Sûresinin Konusu

Sûrede bazı önemli varlıklar üzerine yemin edilerek insanın yüksek değeri vurgulanmış, kötü ahlâkın bu değeri düşürdüğü ifade edilmiştir. İman edip iyi işler yapanlar övülmüş, hesap ve cezayı yalan sayanlar kınanmış, hüküm verenlerin en üstününün Allah olduğu bildirilmiştir.

TİN SURESİ ARAPÇA

TİN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhirrahmanirrahim.

﴾1-5﴿ Vet tîni vez zeytuni. Ve tûri sînîn(sînîne). Ve hâzâl beledil emîn(emîni). Lekad halaknâl insâne fî ahseni takvîm(takvîmin).

Summe radednâhu esfele sâfilîn(sâfilîne).

﴾6﴿ İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin).

﴾7﴿ Fe mâ yukezzibuke ba’du bid dîn(dîni).

﴾8﴿ E leysallâhu bi ahkemil hâkimîn(hâkimîne).

TİN SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

﴾1-5﴿ İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.

﴾6﴿ Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.

﴾7﴿ Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir?

﴾8﴿ Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir?

TİN SURESİ KISA TEFSİRİ

TİN SURESİ DİNLE - VİDEO

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle