Suriyeli Fatma Balkonda Ders Çalışmaktan Kurtuldu

Malatya'da evlerinde yakacakları olmadığı için kış güneşinin vurduğu öğle saatlerinde balkonda ders çalışan birinci sınıf öğrencisi Suriyeli Fatma Esad, hayırseverlerin desteğiyle sıcak bir yuvaya kavuştu.

Yakacakları olmadığı için soğuk evi yerine kış güneşinin vurduğu öğle saatlerinde balkonda ders çalışan birinci sınıf öğrencisi Suriyeli Fatma Esad, hayırseverler sayesinde temin edilen yakacakla sıcak bir yuvaya kavuştu.

Malatya Avukat Katipleri ve Sekreterleri Derneği (MAKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Hanilçi, eşiyle mahallelerindeki Suriyeli aileleri ziyaret ederken küçük bir kızın balkonda ders çalıştığını gördü.

Sıcaklığın sıfırın altında olduğu bir gün küçük kıza 'Neden balkonda ders çalıştığını" soran Hanilçi, yakacakları olmadığı için sobalarının yanmadığını öğrendiği aileye yardım elini uzattı.

Malatya Barosuna bağlı avukatlar arasında kampanya başlatan Hanilçi, bir yandan evindeki yakacağın yarısını aileye ulaştırırken bir yandan da avukatlardan yakacak topladı.

Kısa sürede bir ton odunla yarım ton kömürü Suriyeli aileye ulaştıran Hanilçi, birinci sınıf öğrencisi minik Fatma'yı soğukta ders çalışmaktan kurtardı.

GELEN YAKACAKLAR SAYESİNDE SICAKTA DERS ÇALIŞABİLECEĞİM

Yardımlar sayesinde soğukta ders çalışmaktan kurtulan Suriyeli Fatma Esad, birinci sınıfa gittiğini, sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerinin kendisini çok sevdiğini söyledi.

Okulda çok ders çalıştığını anlatan Esad, "Öğretmenim beni çok seviyor. Ben de onları ve Malatya'daki herkesi seviyorum. Dışarıda ders çalışıyordum. Evde yakacağımız yoktu. Artık gelen yakacaklar sayesinde sıcakta ders çalışabileceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.