MERHAMET

Peygamberimizin Merhameti ve Affediciliği ile İlgili Örnekler

Peygamberimizin (sav.) insana ve mahlukata karşı merhameti nasıldı? Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav.) merhametli ve affedici olması ile ilgili örnekler...

Çocukların Depremzede Çocuklara Yazdığı Notlar Yürek Isıtıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından İstanbul'daki çocukların depremzede çocuklara gönderdiği notlar duygulandırdı.

Depremzedelerin Acısı Acımızdır

Mü’min kardeşini önce gönlüne almak, sonra da maddi ve mânevî vasıtalarla onu gönlündeki acıyı dindirebilmek esastır.

Oyuncaklarını Duygu Dolu Notlarla Depremzede Akranlarına Gönderiyorlar

ABD, Avusturya, Azerbaycan gibi çok sayıda ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından çocukların depremzede akranları için gönderdiği oyuncak paketlerinin içerisi

İGEDER’den Deprem Bölgesine Psiko-Sosyal Destek ve Manevi Danışmanlık

İGEDER, ülkemizin yaşadığı deprem afeti sonrasında deprem bölgesindeki çocuklara yönelik Psiko-Sosyal ve Manevi Danışmanlık Destek Projesi’ni başlattı.

Depremzede Minik Büşra'dan Akranlarına Anlamlı Destek

Malatya'da, depremzede minik Büşra İslam, eldivenini ve 5 lirasını akranları için bağışlayarak depremzedelere anlamlı bir destek verdi.

Sındırgılı Mehmet Amca Umre Parasını Depremzedelere Bağışladı

Balıkesir'de yaşayan Mehmet Çakırhan (74), umre için biriktirdiği parasını, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere depremzedelere bağış

6 Yaşındaki Zeynep Oyuncak Bebeğinin Üzerine Not Yazarak Deprem Bölgesine Gönderdi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, depremzedeler için toplanan yardımların arasından çıkan oyuncak bebeğin üzerindeki not, duygulandırdı.

Çocuklar Camilerde Deprem Korkusunu Unuttu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çocuklar, yaşadıkları korkuyu camilerde oyun oynayarak unuttu.

Görme Engelli Çocuklarının Ödevlerine Yardımcı Olabilmek İçin Braille Alfabesi Öğreniyorlar

"Tersten yazılıp düzden okunuyor, biraz karışık ama çözülmeyecek bir şey değil. Oğlum ödev yaparken parmağıyla hissederken, ben de noktaların yerini takip

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.